PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: INTERTRAMP

INTERTRAMP – 1.ročník – 1991

Dnes archivované číslo časopisu INTERTRAMP z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Johnki. Veliký dík!

V tiráži tohoto titulu se uvádí: INTERTRAMP  trampská kulturní revue Vydává: ITA – INTERTRAMP AGENTURA  Adresa redakce: INTERTRAMP Box 1, 190 17 Praha 917  Šéfredaktor: Jaroslav VelinskýVyšlo v Praze v lednu 1991, tisk: Těšínská tiskárna, s. p., Český Těšín. Objednávky vyřizuje: FÁBRY- ČTUC, Kamenická 37, 405 01 Děčín 2.  Index (MJC) 46 720. Cena 15,- Kčs“  První strana obálky trampské kulturní revue je rezervována pro tváře osobností trampského kulturního života. Z prvního čísla se na nás dívá hezky namalován šéfredaktor Jaroslav Velinský – Kapitán Kid.

V jakémsi úvodníku nazvaném SOCIALISTICKY PRACOVAT- KAPITALISTICKY ŽÍT aneb PROČ ŘÍJNOVÉ ČÍSLO INTERTRAMPA VYCHÁZÍ V LEDNU 1991, píše šéfredaktor: 

„První úvahu na toto žhavé téma současnosti jsem napsal ve svatém rozhořčení, naštěstí mám kamaráda, který mi článek zkritizoval. Díky jemu nejste nuceni číst řádky, plné bolu, nad nimiž byste zaručeně zaslzeli …
Tudíž
jen poznámku: Vypustit do světa první číslo trampské kulturní revue v padesátitisícovém nákladu je nekonečně obtížnější, než se nadšeně věnovat výrobě řekněme pěti tisíc výtisků trampského časopisu jakéhokoli druhu. Obtížnost ne
spočívá v přípravě a v redakční práci, máte-li odborníky či alespoň jednoho. Obtížnost spočívá v oné myšlence v záhlaví, která by mohla stát jako motto na deskách brožury „Poučení z krizového vývoje v letech 1970- 89″ (bude-li kdy napsána). Čími chci říci, že naše cesta k prosperujícímu demokratickému státu vede trním a hložím lajdáctví, nezodpovědnosti, indolence, nízkých osobních nenávistí, intrik a chtivosti majetku za každou cenu. Nejsem si zcela jist, zda ony houštiny plevelu vybujely v socialistické zahrádce zákonitě, či zda právě díky jim socialismus dopadl tak jak dopadl.
V
každém případě byla na naší cestě k prvnímu číslu INTERTRAMPA řada katastrofických zastavení, z nichž žádné jsme nezavinili my.
Prosím,
abyste nám věřili.  Kapitán Kid

Už v prvním čísle vydavatelství ITA na poslední straně inzerovalo: Vedle trampské kulturní revue INTERTRAMP vydává nakladatelství ITA (INTERTRAMP AGENTURA) i napínavé dobrodružné romány v edici KARO. První číslo, slavný cowboyský román Tima O’Briena KŘÍŽOVÝ PETE, je už v prodeji. Neváhejte a zajistěte si pravidelný odběr měsíčníku KARO u svého dodavatele tisku nebo přímo u zasilatelské služby  FÁBRY-ČTUC Kamenická 37  405 OJ Děčín 2Bohužel časopis INTERTRAMP vyšel jen třikrát a skončil.

Pár slov k trampské legendě a šéfredaktorovi INTERTRAMPA: „Nemalá část Velinského autorského i redakčního úsilí je uložena v sešitových románových edicích. Již v 80. letech přispěl do Karavany, v roce 1990 pak podnítil znovuzavedení Rodokapsu (prvních šest čísel spoluredigoval). Po rozchodu s nakladatelstvím Ivo Železného založil ve vydavatelství ITA edici KaRo (Kapesní romány) a „trampskou kulturní revui“ Intertramp.“ je uvedeno v internetovém deníku KNIHY.

Ivo Fencl na NEVIDITELNÉM PSU publikoval 18.3.2009 jako vždy skvělý text, tentokrát objasňující souvislosti ohledně autora komiksu ŠERÝ SVĚT. O hlavních hrdinech tohoto komiksu tam mimo jiné píše:  „Partička fešných chlapíků, která si přímo nehraje na Rychlé šípy, ale rozhodně tyhle Foglarovy hrdiny precizně zná, a tudíž i občas výstižně cituje z bublin v tomhle legendárním seriálu… A někdy, světe kulatý div se, dokonce Šeré Zjevy prožívá i vysoce obdobné příhody.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu INTERTRAMP  z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu INTERTRAMP  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla INTERTRAMPA zde >>>