PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK – 25.ročník – 1993

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1993 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Satok. Veliký dík!

Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství a vydavatelství Čtyřlístek, spol. s. r. o. Odpovědným redaktorem byl stále Jiří Čehovský.

Standardní rozsah časopisu byl 36 stran. U dnes archivovaných čísel už nebyl v tiráži udáván náklad. Časopis ČTYŘLÍSTEK stál 13,9 Kčs a narozdíl přechozích let, kdy se dal pouze koupit ve stáncích PNS či papírnictvích, se v nastupujícím tržním prostředí roku 1993 dal  předplatit.

Citaci Štefana Švece z ČESKY PSANÝCH ČASOPISŮ PRO DĚTI (1850-1989) o ČTYŘLÍSTKU (strana 237-238) jsem použil při představování 21. ročníku. Dnes si dovoluji citovat Olgu Bezděkovou – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 2.díl, strana 132-134:

„Poněkud stranou periodik uveřejňujících kreslené seriály stojí sešitový Čtyřlístek (Orbis 1969, později Panorama) věnovaný pouze kresleným seriálům pro děti školního věku. Tento ediční počin ostře kritizovali pracovníci dětské literatury na malé konferenci o braku a kýči. Čtyřlístek kárali za to, že spojoval seriály nesouměřitelných kvalit. Dále mu vytýkali komerční hledisko: edici Seriál ilustrované příběhy (vydávali Slováci ve spolupráci s Jugoslávií) za to, že byla tištěna v cizí zemi a v cizí licenci (proč nepřát víc prostoru domácím snahám). Vzhledem k velkému rozsahu naší práce není možné se nad edicí Čtyřlístek zastavit déle. Alespoň ve stručnosti načrtneme jeho profil a ilustrujeme jej názory Petry Švábové, která obhájila diplomovou práci na téma rozboru Čtyřlístku (1987), dáme slovo autorům stěžejního seriálu (1982) a doplníme je názorem z pera F. Holešovského (1972, 1977) a J. Pelce (1977,1985).
Od roku 1969 do roku 1988 vyšlo kolem 160 sešitů Čtyřlístku v časopisecké edici Knihovnička Čtyřlístku. Ústřední seriál sešitu je věnován příhodám čtyřlístku zvířátek – Bobíkovi, Myšpulínovi, Pinďovi a Fifince. „Otec“ figurek Jaroslav Němeček (tehdy čtyřiadvacetiletý) zpočátku tvořil seriál sám. Později přistoupila ke spolupráci Ljuba Štíplová a počala psát scénáře. Kolem nově vzniklého sešitu se soustředil okruh scénáristů (V. Urban, S. Hrnčíř, M. Štípl,  D. Lhotová, J. Tichý, V. Steklač, P. Šrut, R. Čechura aj.) a výtvarníků (A. Born, R. Pilař, K. Franta, V. Faltová, E. Průšková, S. Vodáková, J. Malák, O. Jelínek, M. Nesvadba, J. Kalousek, M. Stecker aj.), kteří vytvářeli doplňkové seriály.
Z rozboru P. Švábové uvedeme, že zásadním negativním projevem výtvarné složky, která se v sešitu Čtyřlístek objevuje, je automatismus … Často se stává, že si kreslíř tyto návyky přenáší z jednoho seriálu do druhého. Dále píše: Častým nedostatkem doplňkových seriálů v sešitu Čtyřlístek … je absolutní nenáročnost (Příhody staré mašinky, Jak se Čubka s Klouzkem učili létat apod.), naprosté nevyžadování
jakékoliv aktivity dítěte při sledování děje. Zásadně je v těchto seriálech opomenut požadavek vynalézavosti …
Autoři ústředního seriálu sešitu Čtyřlístek, J. Němeček a L. Štíplová, hovoří o svém seriálu a jeho vývoji po letech na stránkách Zpravodaje Panoramy (1982). L. Štíplová poznamenává, že Němečkovy figurky se v průběhu času značně proměnily, dostaly charakter v kresbě, zjemnily se, autor získal vynikající seriálovou rutinu. Zděděné figurky L. Štíplová odlišila výraznou charakteristikou (Bobík je jedlík, Myšpulín vynálezce, Pinďa strašpytel a Fifinka je dívka mezi samými kluky). J. Němeček se v podstatě vyznává z toho, že se tolik vžívá do děje scénáře, že musí dávat pozor na délku, počet obrázků a zápletku, aby náhodou neodvedl příběh jinam. Co se týká obecné popularity kreslených seriálů, odvozuje ji L. Štíplová od záliby dětí v pohybu, který odpovídá dětskému naturelu. Seriál je vlastně pohyb, třebaže se obrázky samy nehýbají. Je to příběh rozfázovaný do „pohyblivých obrázků“. Je v něm dynamika a vývoj děje je zkratkovitý.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů k přečtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK zde >>>