JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: ČINOVNÍK

Tři čísla časopisu ČINOVNÍK – 23.ročník – 1946

Dnes archivované čísla časopisu ČINOVNÍK z roku 1946 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pepa K. Veliký dík!

Historie některých časopisů je poměrně složitá a mnohdy se v ní odrážejí barvité dějiny posledního století. ČINOVNÍK – časopis pro československé junácké pracovníky a teorii junácké výchovy, řídil dr.Karel Průcha (*1908  +1991) – učitel, spisovatel,  skautský vůdce, činovník i redaktor.

Drobnou zajímavostí je, že tiráž časopisu byla ve slovenštině: „Činovník“, časopis venovaný organizácii a povzneseniu československého junáctva. – Majitel‘ a vydavatel‘ Československý junák, svaz skautov a skautiek v Prahe. – Vychádza mesačne, okrem júla a augusta. – Zodpovedný redaktor dr. Karol Průcha. Redakcia pre Čechy a Moravu: Praha II., Havlíčkovo nám. 23, telefon 212-03. – Redakcia pre Slovensko : Bratislava, Štefánikova ul. č . 6c, … – Ročné predplatné 50 Kčs. Jednotlivé číslo 6 Kčs. –

Roman Šantora (editor) – SKAUTSKÉ STOLETÍ – strana 175:

„Smutnou kapitolou naší historie je čtení o všech významných činovnících, kteří nejplodnější léta svého života, jež chtěli věnovat práci s mládeží, strávili za zdmi komunistických žalářů. K těm nejvíce postiženým patřil Karel Průcha….. 

Protože náčelník-zakladatel rychle rozpoznal Průchovy schopnosti, mladý činovník už záhy působil na skautském ústředí a i ve vedení československé výpravy na světové jamboree v Holandsku…..

V květnu 1945 pracoval v revolučním vedení Junáka, stal se členem náčelnictva a předsedou výchovného odboru. Byl redaktorem časopisu ČINOVNÍK…..

Z patnácti vyměřených let odseděl v komunistických věznicích celých třináct, přesto byl v roce 1968 opět v prvních řadách obnoveného Junáka….

V období třetí obnovy skautské organizace byl nejen kritikem početného zastoupení komunistů ve vrcholných orgánech Junáka a těch, kteří jej přivedli v roce 1970 k nedůstojnému konci, ale rozhodl se této situaci čelit tím, že v roce 1990 inicioval založení Svazu skautů a skautek České republiky.“

ČINOVNÍK navazuje na převálečný časopis VŮDCE a jeho následovník vychází dodnes:

  • 1920-40 – časopis VŮDCE – cca 20 ročníků
  • 1945-48 – časopis  ČINOVNÍK – cca 3 ročníky
  • 1968-70 – časopis JUNÁCKÝ ČINOVNÍK – cca 2 ročníky
  • 1990-2005 – časopis SKAUTING – cca 15 ročníků
  • 2005 – doposud – časopis SKAUTSKÝ SVĚT

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČINOVNÍK z roku 1946, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ČINOVNÍK  – kliknutím na náhled strany: