VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

 

Tag Archives: AHOJ NA SOBOTU

AHOJ NA SOBOTU – 1969-71 – komiks TRAMPOTY RODINY KOSOVY

Dnes archivovaný komiks TRAMPOTY RODINY KOSOVY z čísel časopisu AHOJ NA SOBOTU z let 1969-72 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Lenka L. Veliký dík!

Časopis AHOJ byl vydávaný v letech 1933–1943 nakladatelstvím Melantrich.  Ale zábavný a společenský magazín AHOJ NA SOBOTU vycházel v letech 1969–1997 jako příloha novin SVOBODNÉ SLOVO ve stejném nakladatelství. Jen pro zajímavost (wikipedie):Melantrich bylo české nakladatelství a vydavatelství, působící od roku 1898, nejprve pod názvem Tiskařské družstvo Národně sociální strany. Název Melantrich neslo od roku 1910. V období první republiky se Melantrich stal nejvýznamnějším polygrafickým podnikem v Čechách. Byla zde vydávána jak řada novin a časopisů, tak i množství knižních publikací, včetně děl nejvýznamnějších autorů české i světové beletrie, naučná literatura, sebrané spisy významných osobností, soudobá poesie, životopisné knihy i knihy historické. Melantrich fungoval i v období nacistické okupace. Po komunistickém převratu nezanikl, ale jeho činnost byla výrazně okleštěna. Po roce 1989 se pouze obtížně adaptoval na podmínky tržního hospodářství a v roce 1999 zanikl. “

Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Forest a Michal Jareš ve své tisícistránkové akademické publikaci DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ na straně 495 ke komiksu TRAMPOTY RODINY KOSOVY píší:

“Také komiksy v periodikách pro dospělé (a jejich ročenkách či magazínech) prožívaly ve druhé polovině 6o. a na počátku 70. let bouřlivý rozvoj a jejich žánrová pestrost výrazně vzrostla.
Obnovením časopisu AHOJ NA SOBOTU v roce 1969 navázalo vydavatelství Melantrich na přerušenou kontinuitu vydávání obrázkového týdeníku pro celou rodinu (Ahoj, Sobota). Od prvního čísla byla poslední strana periodika pravidelně věnována komiksu, navíc se v tradici předchozích etap časopisu obracela redakce na čtenáře, aby se stali spoluautory publikovaných sérií. První zařazený komiks líčil dobrodružství VIOLÍNA BRČEKOLA (s. Jiří Robert Pick, k. Josef Žemlička, č. 1-13/1969, 13x), který jako dokonalý playboy v řadě příhod láme dívčí srdce, tu a tam hovoří ve verších, ale nakonec se po ztrátě vozu stane provozním bufetu. Autoři využívali uvolněnější atmosféry konce 6o. let, takže se v komiksu objevuje decentní ženská nahota či parodie na dobové trendy (např. droga LSD je zde rozklíčovaná jako Lidové spotřební družstvo). Odlehčenému vyznění napomáhá i Žemličkova kresba, doplněné pastelovými barvami nebo méně často koláží.
Podstatnější se však pro přelom 6o. a 70. let stala sága TRAMPOTY RODINY KOSOVY (s. Damián, k. Kosma [Josef Kábrt], č. 14/1969- 52/1971, 129x), která tématicky i kresebným stylem těsně navazovala na komiks NOVÁKOVIC NEDĚLE. Každodenní příběhy Jirky, Jiřinky a Jiříčka Kosových zčásti odrážejí realitu doby vzniku. Rodina bydlí v malém bytě (chlapeček Jiříček spí místo v posteli v šuplíku), ale zároveň zažívá drobné radosti i starosti, počínaje školou přes práci až po ježdění na chalupu, dovolenou u moře, opakovaně je tematizován i intimní život manželů. Zhruba od poloviny roku 1970 se do příběhu zlehka vlamují i prvomájové průvody, výzdoba výloh s dobově poplatnými hesly nebo nešvary s nedostatkem řemeslníků. V seriálu jsou zároveň opět přítomny lehce erotické motivy, v prvních letech i nezahalovaná nahota. Charaktery Kosových se vyvíjejí jen málo, a byť zůstávají stereotypní, jsou výrazné a rozpoznatelné, na čemž nic nemění ani zpracovávání námětu od čtenářů. Sága končí otevřeně – stěhováním rodiny do nového a většího, dispozičně však ne příliš vstřícného bytu v paneláku (Jiříček spí nově ve skříni pod kompoty, rodiče musejí mít oddělené ložnice).”

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání komiksu TRAMPOTY RODINY KOSOVY z čísel časopisu AHOJ NA SOBOTU z let 1969-72, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaný komiks TRAMPOTY RODINY KOSOVY z čísel časopisu AHOJ NA SOBOTU  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla AHOJ NA SOBOTU zde >>>