PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

 

Tag Archives: ОГОНЁК

Další dvě čísla posledního ročníku OГОНЁК (1989-90)

Dnes archivovaná čísla časopisu ОГОНЁК z roku 1989 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Arthur. Děkujeme!

I když je název časopisu v ruštině, přesto se jedná o titul vydávaný v tehdejším Československu, určený pro české. V tiráži se uvádí:«ОГОНЁК» — журнал для учеников 5-ого — 7-ого классов. Vydává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR ve Státním poedagogickém nakladatelství, Ostrovní 30, Praha 1. Vedoucí redaktorka: Vlasta Herinková. Redaktorka: Sylva Maříková. Redakční rada: Z. Bynýrová, V. Bezáková, doc. dr. M. Firc, CSc,. dr. M. Forman, CSc., V. Ноlmаnоvá, S. Kаrроwiczová, О. Kejdаnová, …“

Neoficiální web věnovaný legendárnímu českému časopisu a komiksu Čtyřlístek se o časopisu ОГОНЁК zmiňuje, protože jej pravidelně ilustroval i Jaroslav Němeček. Cituji:

„Časopis Огонёк neboli Ogoněk nebo Ogoňok nebo také Ruský Ohníček vydávalo 10x ročně mezi lety 1949 až 1990 Ministerstvo školství ČSR ve Státním pedagogickém nakladatelství a sloužil pro výuku ruského jazyka na základních školách.
Každé číslo ročníku dostal na starost jiný ilustrátor, který připravil většinu doprovodných obrázků k textům a úvodní obálku. Jaroslav Němeček byl pravidelným přispěvatelem mezi lety 1971 až 1990 a mnoho jeho doplňkových kreseb lze nalézt i v číslech, které nebyly svěřeny jemu. V časopise navíc vycházely komentované seriály (komiks bez bublin, s textem pod obrázky), které kreslil pro 11 ročníků časopisu Jaroslav Němeček (nehledě na to, že celý zbytek čísla připravil jiný ilustrátor). Jde většinou o náměty sovětských autorů a příběhy dětí z dob Říjnové revoluce, 30. a 50. let, které Němeček překvapivě kotví do současnosti.
Obsáhlá kniha Čtyřlístek: První půlstoletí v Třeskoprskách (2019, str. 76-79) zhodnocuje, že Neměčkova tvorba z Ogoňku zůstává zcela ve stínu Čtyřlístku. Práce na kreslených převodech literární předlohy představovala pro Němečka novou výzvu. Tyto práce (celkem 110 stran) mají menší propracovanost a úspornější kresebný výraz (a už nezvyklou/zastaralou formu komentovaného komiksu bez bublin), ale byly připraveny s pečlivostí a profesionalitou. Kniha nevyjmenovává všechna komiksová zpracování ani všechny literární autory.
Nástupnickým časopisem Ogoňku je magazín R+R, který vychází dodnes a Němeček do něj taky zpočátku přispíval.
Výčet ještě určitě není úplný. U některých čísel jsme zajistili obálku, ale nemůžeme si být jistí, že opravdu celé číslo ilustroval Jaroslav Němeček.“

V časopisu ОГОНЁК vycházel i komiks, který kreslil  Milostav Havlíček (*1933). Na webu KOMIKSÁRIUM je k tomu uvedeno:

Dalším periodikem otiskujícím jeho komiksy byl azbukou tištěný měsíčník Ogoňok, určený základním školám pro výuku ruského jazyka. Pro všechny tyto „azbukové“ komiksy posloužily předlohy ruských i sovětských autorů, které pocházely z ranku science fiction. Komiksovou sérii zahájila ve školním roce 1986-87 převyprávěná povídka A. R. Běljajeva „Prodavač vzduchu“. Poté následovala velmi známá „Plutonie“ (1987–88) podle románu V. A. Obručeva, kterou čeští čtenáři znají z knižního vydání s nezapomenutelnými ilustracemi Zdeňka Buriana. Třetím komiksem byla „Dlouhá cesta“ na motivy románu A. I. Mirera (1988–89). Dalším autorem předlohy pro „Konec Atlantidy“ (1989-90) byl i u nás hodně čtený a vydávaný Kir Bulyčov, vlastním jménem Igor Možejko. V následujícím ročníku začal časopis jednou polovinou sloužit i angličtinářům a přejmenoval se na R+R (Rainbow + Ráduga). Havlíčkův komiks „Dobrodružství Lana a Pouna“ (1990–91) podle předlohy Vladimíra Sanina zůstal v ruské části na poslední straně.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ОГОНЁК v  roce  1989, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ОГОНЁК – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ОГОНЁК zde >>>