STOPA – 01. ročník – 1958-59

Dnes archivovaná čísla časopisu STOPA z let 1958-59 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

Úvodní text publikovaný na třetí straně 1. čísla STOPY napsal Velen Fanderlík, poválečný starosta Junáka, který později sehrál klíčovou roli v organizaci českého exilového skautingu.

V civilním životě byl advokátem, zastupoval Československo v mezinárodní komisi pro potrestání válečných zločinců v Norimberku.

„STOPĚ NA CESTU  Po letech jsme našli – nebo nalézáme – zase svoji ztracenou stopu.
Vždycky mi bylo zatěžko psát historii něčeho, co jsem sám prožil, protože tak snadno zapadneš do mluvení o sobě; mnohdy ani nevíš, kolik jiných se účastnilo práce, protože každý z nás si pamatuje nejdéle to, co sám prožil, zažil nebo dělal. A tak bude moje historie neúplná – nemějte mi to za zlé.
Již na jaře 1948 bylo plno skautů po D.P. táborech v Německu a hned od počátku se objevily všelijaké skautské časopisy, psané nebo rozmnožované nejrůznějším způsobem. Jen namátkou si vzpomínám na časopisy zvané LILIE (v Ludwigsburgu), SKAUT V EXILU (v Murnau), později TÁBORÁK (ve „Válce“), a jistě jich bylo mnohem víc.
O vánocích 1948 jsem chtěl poslat všem oddílům po různých táborech alespoň pozdrav. A tak jsem k osobnímu dopisu připojil také několik zpráv o těch, kteří byli nedávno mezi námi a kteří již odešli někam do světa, jak my jsme tehdy říkali „do emigrace“.
A po dvou měsících jsem posílal opět nějaký oběžník. Tehdy právě náhodou byl v Ambergu nebožtík Ota Jelínek, kdysi ředitel naší „Junácké Edice“ v Praze a ten se nejen nabídl, že mi sepíše nějaké „povídání“ z dopisů, které ležely na mém stolku, ale také pro to vymyslil název. Byla to jakási příloha k mému oběžníku a jmenovala se SKAUTSKOU STOPOU. Kdo všechno do ní přispěl již sám nevím, ale byly v ní výňatky z nejméně tuctu dopisů ze všech končin světa.
A tak čas od času vycházely tyto přílohy, až se z nich stal jakýsi časopis. Když jsem přišel do Londýna, změnili jsme název na STOPA, nevím již proč. Vyšlo několik čísel, pracoval na nich také Pirát, Rik, Jaron a jiní.

V roce 1951 se nabídli naši roveři v Torontě, že budou STOPU rozmnožovat. Její rozsah se zlepšil, měli jsme dopisovatele ve všech světadílech  a obsah dosti pestrý. Bylo však těžko najít trvale přispěvatele a předplatitele, bylo také obtížné najít vhodný program pro mladé skautíky, kteří byli tu a tam v Kanadě, Austrálii a Německu a pro staré skauty, kteří se pomalu odmlčovali a ztráceli. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu STOPA z roku 1958-59, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu STOPA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla STOPA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *