SLNIEČKO – 26.ročník – 1971-72

Dnes archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO z roku 1971 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Majka B. Veliký dík!

V tiráži časopisu se uvádí:SLNIEČKO MESAČNÍK PRE DETI vydávajů Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež. Adresa rekakcie: Bratislava, Klincová ul. 35/a, tel. 681-58. Šéfredaktor Ján Turan, výtvarno-technický redaktor Ondrej Máriássy. Tlačia Polygrafické závody, n . p., Krasňany. Rozširuje PNS. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta i doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS – Ústredná expedicia tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VII. Vychádza každý mesiac okrem júla a augusta. Cena výtlačku 3 Kčs, ročné predplatné 30 Kčs. Neobjednané rukopisy redakcia nevracia.“

Na webu LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM se k časopisu SLNIEČKO uvádí:

„Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine. Ako mesačník vychádzalo od školského roku 1927/28 do školského roku 1949/50 s prestávkou v školskom roku 1944/45. Od obnovenia v roku 1969 vychádza dodnes.

Časopis je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl.
Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.
Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v skladbe časopisu má autorská a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený seriál, literárne doplňovačky a čítanie pre najmenších v intenciách charakteristiky Slniečka ako rodinného detského časopisu.“

„Nemecké vojská pomocou lietadiel, tankov a diel prinútili na jeseň povstalcov ustúpiť z miest a dedín do hôr. Vtedy Jan Šverma odmietol odletieť naspäť do Sovietskeho zväzu a rozhodol sa spolu s tisíckami iných odporcov fašizmu znášať útrapy partizánskeho života. Toto rozhod-nutie ho stálo život, pretože pri jednom z ťažkých prechodov v Nízkych Tatrách v snehovej búrke zahynul.“ Pro méně znalé souvislostí si dovolím citovat i z webu totalmag.cz „… Někdo totiž v noci, když spali, ukradl Švermovi boty. Pud sebezáchovy je samozřejmě silnější než bratrství ve zbrani. Jeden voják z paradesantní brigády mu dal svoje rezervní ale byly malé, proto si mohl vzít pouze jedny ponožky. Špatně se mu dýchalo. Byl vyčerpán do krajnosti. Stále opakoval: „ Nechte mě, já už dál nemůžu, opravdu nemůžu…“
Přidělili ke Švermovi dva slovenské vojáky. Ale ráno byli vojáci pryč. Šverma ležel na zemi zmrzlý, bez kožichu, bez své brašny, ve které nosil dopisy a písemnosti……“

Kreslený seriál byl v časopise zastoupen titulem RIKI SEP Z HAUKÁČOVA (psala Krista Bendová, kreslil Ondrej Zimka) o neposedném štěněti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLNIEČKO, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO zde >>>

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *