SEDMIČKA PIONÝRŮ – 23.ročník – 1989-90

Dnes archivovaná čísla časopisu SEDMIČKY PIONÝRŮ z let 1989-90 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík za kompletní ročník!

V tiráži časopisu je v prvním čísle uvedeno: SEDMIČKA PIONÝRŮ –  ČTENI PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA SEDM DNÍ • Ročník XXIII • Vychází týdně • Vydává česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Adresa redakce: Sedmička pionýrů. Dům dětského a mládežnického tisku SSM, Radlická 61, 150 00 Praha 5 • Telefony 54 49 41—8, 54 00 13 • Dálnopis 123 302 • Šéfredaktorka Svatava Hirschová • Zástupce šéfredaktorky Rudolf Pařenica • Sekretář redakce Lada Steklá • Graficky upravují Tomáš Svoboda a Miroslav Cígler • Fotoreportéři Miroslav Martinovský a Josef Soumar • Redaktoři Jaroslav Kopřiva, Markéta Synovcová, Jan Tomášek, Marie Vrbová,  Jiří Záruba • Sekretariát Eliška Poulová, Věra Sommerová. Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p , závod 5, Praha 10-Malešice • Rozšiřuje PNS • Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatitelská střediska • Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku Praha, administrace vývozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 Praha 6. Návštěvní dny: středa 7—15 hod., pátek 7 — 13 hod • Předplatné na čtvrt roku 13 Kčs, na půl roku 26 Kčs, roční 52 Kčs • Rukopisy, fotografie a kresby, které si redakce nevyžádá, se nevracejí • Cena výtisku 1 Kčs Toto číslo vyšlo v Praze 8. září 1989 © Mladá fronta 1989″

Číslo 17 z 29.prosince 1989 vychází ještě pod názvem SEDMIČKA PIONÝRŮ, ale vzhledem ke společenským změnám vychází 5. ledna 1990 18. číslo pod názvem SEDMIČKA  i s novou cenou 2,5 Kčs. Redakce k tomu píše:

„Jistě jste si všimli, že s novým rokem k vám přichází váš časopis nejen s novou cenou (o nutnosti jejího zvýšení jsme psali nedávno), ale i s novým názvem. Přesněji řečeno — staronovým. S takovým, pod nímž se „čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní“ objevilo poprvé 2. května 1968 a s nímž vycházelo po první tři ročníky.
To, že se název časopisu zestručnil, však neznamená, že bychom se distancovali od práce pionýrské organizace. Budeme i nadále psát o zajímavé a přitažlivé činnosti pionýrských kolektivů, o jejich problémech. Avšak nejen o nich. Chceme se obracet ke všem dětem, bez ohledu na to, zda jsou členy pionýrské organizace, obnovovaného Junáka či případných dalších organizací, chceme, aby Sedmičku považovaly za svou i děti stojící mimo všechny tyto organizace. Proto budeme psát o všem, co zajímá všechny kluky a děvčata ve věku od 11 do 15 let. Na stránkách Sedmičky tedy najdete i informace a reportáže z činnosti jiných dětských organizaci. Podstatné pro nás je, aby to byla činnost taková, která děti zajímá, něco užitečného jim poskytuje, pomáhá je vychovávat tak, jak to předpokládá nedávno upravená Ústava ČSSR — v duchu vědeckého poznání a v souladu se základy vlastenectví, humanity a demokracie. Chceme, aby tomuto cíli odpovídalo vše, co bude v Sedmičce otištěno. A samozřejmě naším přáním je, aby se vám časopis líbil. I když víme, jak je těžké vyhovět všem, budeme se snažit, aby si v Sedmičce každý našel alespoň něco, co ho bude zajímat.
Pište nám svá přání, o čem byste si chtěli přečíst, zvěte nás na zajímavé akce vašich kolektivů. Stránky Sedmičky jsou vám otevřeny!“

Na pokračování vycházela povídka Svatopluka Hrnčíře KARAVANA BRATRANCŮ:

Kreslený seriál o spolužácích ze 7.B a jejich kamaráda mimozemšťana 3+1 vycházel na poslední straně SEDMIČKY PIONÝRŮ od 1. do 43. čísla. Jeho autory jsou M. Sova a S. Levenová.

Ve 44. čísle začal vycházet osvědčený ASTERIX.

Jiří Ondrášek ve své bakalářské práci „Časopisy pro děti a mládež vletech 1988 a 2008. Ideologie a propaganda, reklama a marketing“ (2010) uvádí:
„Články v Sedmičce pionýrů jsou velmi různorodé a týkají se všeho, co čtenáře cílové věkové kategorie zajímalo, nebo spíše mělo zajímat. Jsou zde rovněž texty výchovné, články motivující k různým způsobům trávení volného času, k dobrým výsledkům ve škole, ve sportovních a jiných soutěžích a podobně. Značnou část obsahu tvoří texty, jejichchž význam je evidentně ideologický.“

Wikipedie o časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ uvádí:

Sedmička byl populárně zaměřený dětský časopis vycházející v letech 1968 až 1992. Vznikla v květnu 1968 transformací Pionýrských novin. Od roku 1970 vycházela jako Sedmička pionýrů, v roce 1990 se vrátila k původnímu názvu. Byla určena pro věkovou skupinu 10 až 15 let, vycházela s týdenní periodicitou. Zaměřovala se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa a z kultury, povídky a zábavné čtení. Pravidelně přinášela texty písní včetně notového zápisu s akordovým doprovodem a oblíbené komiksy. Od roku 1976 otiskovala francouzský komiks Asterix.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1989-90, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SEDMIČKY PIONÝRŮ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *