Rarita! 3.číslo časopisu TRAMP – 6.ročník – 1971

Dnes archivované číslo časopisu TRAMP z roku 1971 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Johnki. Veliký dík! Zvláště pro to, že toto číslo nebylo běžně k dostání a drtivá většina výtisků byla zlikvidována.

V tiráži na dvě desetiletí posledního čísla lze číst: „TRAMP, měsíčník pro všechny milovníky přírody a volnosti. Vydává v PULSU Ostrava. Adresa redakce: TRAMP, Dimitrovova 15, Ostrava 1. Telefon 219 94. Předseda redakční rady: Zdeněk Mikolajczyk – Miki. Redakce: Ivan Binar, Petr Podhrdzký – Ataman, Bedřiška Břečková (tajemnice redakce).  ……. Vychází 12krát ročně, vždy k 20. každého měsíce. Předplatné 15 Kčs pololetně. Uzávěrka k 1. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby redakce nevrací! Za původnost příspěvku ručí autor. Cena výtisku 2,50 Kčs.“

Na 3.straně dnes archivovaného čísla je zajímavý článeček PTÁME SE PAMĚTNÍKŮ:

„Dnes je na řadě pamětník, který předválečného TRAMPA „dělal“ doslova.

Vzpomíná: JAN ENGSTLER – typograf

Letos je tomu 40 let, co byl z úřední mocí zastaven časopis TRAMP. Tento časopis začal vycházet v roce 1929 a tiskl se v tiskárně „Tribuna“ v Praze na Karlově náměstí. Právě v této době jsem byl v tiskárně zaměstnán jako tiskař a předtiskař (viz můj článek v 5. čísle TRAMPA z roku 1969). Proto jsem měl možnost poznat ty, kteří dávali TRAMPU život. V prvé řadě to byl Karel Melíšek, redaktor, který psával pod značkou „Melich“, Egon Kisch, Géza Včelička, Irčan-Čepelák, Žák-Jariš, Číňan-Mareš a ostatní, které jsem jž jednou jmenoval, i ty, na které jsem zapomněl.

Později v redakci začínal převládat tlak přispěvovatelů pokrokově myslících, kterým se přestalo líbit počínání vládní kliky a jejich přisluhovačů, různá nařízení a zákony – viz neblahý Kubátův zákon, zákazy slezin a táboření. Proto jejich články se staly ostřejší. Nekompromisně kritizovali nesmyslná vládní nařízení, čímž ale stávající vrchnost se cítila být uražena a odpovídala po svém.

Ke svým chlebodárcům se připojit i denní tisk. V protitrampské kampani obzvláště vynikal plátek pana Stříbrného „Polední list“, který svojí lží a svými výmysly nenašel konkurenci. Špinění trampingu bránil časopis TRAMP, který docílil i tolik, že určitá vládní nařízení byla zmírněna. Kubát šel do penze a brzy zemřel, ale časopis TRAMP, který dostal přídomek „RUDÝ“, musel také zmizet. To se jim ještě podařilo.

Většinu nás, pamětníků, už k sobě povolal Velký Manitou a proto čest vaší památce a vám živým, hodně zdraví!“

Vzpomínky na pestré cesty po Čechách Zdeňka Matěje Kuděje s Jaroslavem Haškem jsou zachyceny v knize VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE. Zdeněk Matěj Kuděj (*1881  +1955) byl (a snad i je) kultovním trampským spisovatelem, řadícím se po bok Gézy Včeličky, Boba Hurikána, … Drobná zajímavost: až ve svých 38 letech poprvé v životě přijal stálé zaměstnání – stal se tajemníkem Klubu českých turistů. Vydržel to ale jen pár měsíců 🙂

V dnes archivovaném čísle časopisu TRAMP vyšla povídka RUCE MRAZU. Později Zdeněk Šmíd (*1937  +2011) proslul jako autor legendárního epizodického příběhu PRŮVODCE PRO OFÉLII  – respektive PROČ BYCHOM SE NETOPILI (později též televizní seriál). Pro ty, kteří jezdili po roce 1979 (kdy knížka vyšla prvně), na vodu a nebyla to pro ně jen ojedinělá zábava, byla PROČ BYCHOM SE NETOPILI téměř povinou četbou. Znám jen málo lidí, kteří ji neznali.

Bohuslav Čepelák (*1907  +1969) používal pseudonymy L. Ragen, Pavel Soldán, Tim O’Brien, Bruce Hall, Allan Paterson, Howard Gerstocker, Josef Honzl. V časopise TRAMP vycházel na pokračování jeho román KŘÍŽOVÝ PETE, který bylo možno vystřihnout a poskládat do knížky. Prvě tento román vyšel roku 1941 v časopise ROZRUCH (toto číslo zatím archivováno nemáme).

Kreslený seriál je v tomto čísle zastoupen dvěma stranami – dvěma autory. Pod prvním s názve NOČNÍ ŠTRAPACE je jako autor podepsán Brouk.

Druhý kreslený příběh Z KRONIKY OSADY TULÁKŮ má název PINĎA ŠERIFEM RYCHLÝCH ŠÍPŮ. Olga Bezděková ve výpravné knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.díl zmiňuje na stranách 118 a 137-138:

“ ….Různé časopisy věnovaly hrdinům RŠ obálky svých čísel nebo přinášely fotografie z filmu o RŠ a jejich dobrodružství ve Stínadlech. Časopis TRAMP (č. 3/1971) přinesl v seriálu Z KRONIKY OSADY TŮLÁKŮ (Luděk Klička) příhodu, jak byli hoši Rychlých šípů „zamontováni“ do jednoho pokračování (PINĎA ŠERIFEM RYCHLÝCH ŠÍPŮ) . ….“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TRAMP z roku 1971, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu TRAMP  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *