RADOSTNÉ MLÁDÍ

 

RADOSTNÉ MLÁDÍ
PODTITUL:

  • čtrnáctideník katolických dětí

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1945 -1948

VYDAVATEL:

  • Svatováclavská liga, Praha IV, Hradčanské náměstí čís. 8
02.ročník (1946)
03.ročník (1947)
04.ročník (1948)

PŘÍSPĚVKY: