Prvý skompletizovaný – PRAMEŇ 07.ročník (1946-47)

Odstupom času sa mi podarilo zohnať konvolut tohto časopisu pozostávajúci z niekoľkých ročníkov.

Pre dnešný príspevok som z neho vybral kompletný 7.ročník, ktorý tvorí 9 čísel a obsah.

Aby sme vedeli porovnať, čo sa zmenilo oproti už publikovaným ročníkom, uvádzam výber z tiráže: PRAMEŇ. Mesačník pre evanjelickú mládež. Vydáva Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši. — Zodpovedný redaktor Adam Benko, školský inšpektor v Liptovskom Sv. Mikuláši. — Administrácia „Tranoscius“ y Liptovskom Sv. Mikuláši. — Vychádza mesačne raz, okrem prázdnin. — Predplatné na rok Kčs 30.— Jednotlivé čísla po Kčs 3.50. Tlačí kníhtlačiareň Tempo, VI. Bôhmer a J. Štepita v Liptovskom Sv. Mikuláši.”

Autorom obálok a všetkých ilustrácií v časopise bol Fedor Klimáček.

Z Wikipédie sa o ňom dozvedáme: „Gymnázium absolvoval v Liptovskom Mikuláši, vysokoškolské štúdium začal na Akademie výtvarných umění (AVU) v Prahe, po roku prešiel na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity, kde študoval kreslenie a zemepis. V roku 1937 absolvoval Vysokú školu architektúry a pozemného staviteľstva pri ČVUT v Prahe. Vyučoval kreslenie na stredných školách, 1957-1964 na Pedagogickom inštitúte v Martine. Od roku 1964 bol vedúcim katedry výtvarnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V roku 1964 získal titul doc., v roku 1969 prof.

Fedor Klimáček – autoportrét

Spočiatku maľoval krajinárske a žánrové motívy z pracovného a mestského prostredia, postupne prevažovala kresba. Ilustroval knihy pre mládež a učebnice. Kresbami prispieval do detských časopisov (Ohník, Zornička, Včielka a i.).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRAMEŇ z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PRAMEŇ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PRAMEŇ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *