Prvá polovica časopisu – MLADÁ TVORBA 2.ročník (1947-48)

Dnes by som sa rád s vami podelil o vzácny časopis zo svojej zbierky  – MLADÁ TVORBA.

V prvej polovici použijem dáta, ktoré som zozbieral kníh z internetu. Druhú polovicu venujem obsahovej stránke časopisu.

Definícia z knihy BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960:

„Pre stredoškolskú mládež vychádzala v Bratislave MLADÁ TVORBA. Začala vychádzať od marca 1947, dvakrát mesačne okrem prázdnin, ako časopis mládeže. Chcela pomáhať v orientácii v spleti ideí, ktoré v povojnovom období začali k nám prenikať.

Náplňou časopisu boli správy a reportáže zo života mládeže celého sveta, zaujímavosti z techniky, vynálezy, telesná výchova a šport, ale i literárne práce začiatočníkov. Mal rubriku Kultúra – umenie – literatúra -tvorba, v ktorej predstavoval popredných literátov domácich i svetových, umenie všetkého druhu, od opery cez film až po výtvarné umenie a bábkové divadlo. Zaujímavou rubrikou boli Technické perspektívy, ktoré oboznamovali s tým, čo sa v technike len rodilo a čo sa po desaťročiach stalo skutočnosťou. V rubrike Tribúna mladých mali mladí dopisovatelia možnosť vyjadriť svoj názor, kritiku či pochvalu. Na poslednej strane boli recenzie kníh z oblasti beletrie a vedeckých prác. Časopis mal dobrú úroveň, bol otvorený pre všetku mládež a jej hnutia. Zverejňoval aj správy brigádnikov, obracal sa aj na robotnícku a roľnícku mládež, dal priestor aj Zväzu slovenskej mládeže (SSM). Zanikol v decembri 1950.“

Podtituly časopisu za jeho krátke obdobie menili:
Dvojtýždenník slovenskej mládeže, od 1 /III (1. sept. 1948)
Dvojtýždenník Zväzu mládeže, od 19/111 (1. júna 1949)
Dvojtýždenník ČSM. Na obálke: časopis slovenskej mládeže, od 1 /III (1. sept. 1948)
Časopis mládeže škôl III. stupňa, od 1/V (1. okt. 1950)
Časopis SUV ČSM pre školy III. stupňa. Podnázov v tiráži: od 1/IV (1. sept 1949)
Dvojtýždenník SÚV ČSM pre mládež na školách III. stupňa, od 1/V (1. okt. 1950)
Mesačník SÚV ČSM pre mládež na školách III. stupňa.

Vychádza v Bratislave 2x mesačne (okrem júla a augusta), od 1/V (1. okt. 1950) mesačne vo formáte 20×28 cm, od 1/V (1. okt. 1950) 24×33 cm, od 4 /V (20. dec. 1950) 22×30 cm.

Šéfredaktor od 5/IV (1. novembra 1949) Milan Smolík; ved. a zodp. red. od 6/V (1. marca 1950) Milan Smolík; zodp. zást. čas. Cyril Chorvát, od 1/IV (1. septembra 1949) Ernest Otto, od 10/IV (15. januára 1950) Pavol Vanek, od 1/V (1. októbra 1950) Milan Smolík; red. Miloš Tomčík s red. kruhom, od 1/III (1. septembra 1948) Emanuel Boháč s red. kruhom.

Majiteľ a vydavateľ Štátne nakladateľstvo v Bratislave, od 1/V (1. októbra 1950) Nakladateľstvo a vydavateľstvo Smena v Bratislave. Tlačí Pravda, graf. a vyd. podniky v Žiline, od 1/V (1. okt. 1950) Tlačiarenské závody Práca, záv. v Žiline.

Roč. I. 1947 11 č. po 16 s.
Roč. II. 1947/1948 20 č. po 16 s.
Roč. III. 1948/1949 20 č. po 16 s.
Roč. IV. 1949/1950 20 č. po 16 s.
Roč. V. 1950/1951 10 č. po 24—32 s.

Vychádzal od 20. marca 1947; posl. č. 10/V z decembra 1950 časopis zanikol.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÁ TVORBA z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÁ TVORBA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÁ TVORBA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *