Příběh MATEŘÍDOUŠKY

Občanské sdružení Lounští Lounským musí být úžasný spolek. Píšu toto obdivné konstatování s plným vědomím i vlastní zkušeností z členství v různých spolcích. Ne každému občanskému sdružení je dáno, aby svojí činnost proměnil v něco, co tu po něm zůstane, co jej alespoň malinko přesahuje ….

„Lounští Lounským, pracující při Městské knihovně Louny, je občanské sdružení, jehož cílem je všestranný rozvoj vzdělanosti a kultury v Lounech a na Lounsku. Usiluje o rozvoj čtenářství a informační gramotnost všech kategorií uživatelů a i spolupráci s kulturními institucemi v rámci ČR i EU. Prioritou sdružení je vydavatelská činnost, především vydávání publikací s regionální platností.“

Tento úvod považuju za důležitý pro to, abych demonstroval souvislosti za kterých může přijít na svět velmi zajímavá kniha, která by jinak zřejmě světlo světa spatřovala obtížněji.

Před rokem Lounští Lounským vydali nákladem 1000 kusů knihu PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY – z pera středoškolské učitelky češtiny a francouštiny Mgr. Anny Sekerákové. Odpovědným redaktorem knihy je pan docent Provazník. Text této knihy původně vznikl „jako diplomová práce s cílem zdůraznit význam literárního časopisu při utváření dětské osobnosti“.

A protože je jeden výtisk této knihy v mém vlastnictví, neubránil jsem se starému zlozvyku (u zapůjčených knih samozřejmě nepraktikuji) a při čtení si text zvýrazňoval. Jak budu přes svátky připravovat článečky k archivům 30.-32.ročníku MATEŘÍDOUŠKY, jistě se mi budou z knihy lépe hledat vhodné citace.

DSC_0113

Je nepochyné, že 192 stran obsahuje dostatek zasvěcených informací o našem nejdéle nepřetržitě vycházejícím časopisu pro nejmenší děti.

Domnívám se, že by kniha mohla oslovit mnohé z návštěvníků www.detske-casopisy.cz, dovoluji si proto úplně citovat aktualitu 5.11.2014 z webu Městské knihovny Louny: „Občanské sdružení Lounští Lounským právě vydalo novou knihu: Anna Sekeráková: Příběh Mateřídoušky. Ojedinělá a v mnoha směrech průkopnická kniha mapuje téměř sedmdesátiletý vývoj nejdéle vycházejícího českého časopisu pro děti od jeho prvního čísla v prosinci 1945 až do roku 2013. Autorka pojednává o jednotlivých etapách vývoje Mateřídoušky systematicky, přehledně, a přitom čtivě: U každého období začíná celkovou charakteristikou a úrovní časopisu v kontextu ostatní srovnatelné časopisecké produkce a poté následuje kapitola o grafické podobě časopisu a o její výtvarné stránce. Další tři kapitoly jsou v každé etapě vývoje Mateřídoušky věnovány komiksu, próze a poezii.

DSC_0111

Anna Sekeráková podrobně zkoumá proměny Mateřídoušky od prvních poválečných let přes období, kdy byla podřízena tvrdému diktátu KSČ a stala se nakrátko ideologickým nástrojem totalitního režimu, a dále přes období, kdy kolem sebe shromáždila nejvýznamnější autory a ilustrátory a patřila ke špičce českých časopisů pro děti, až po její strmý kvalitativní pád v posledním desetiletí.

Monografie zpracovává historii jednoho časopisu, ale zrcadlí se v ní proměny české literatury pro děti od roku 1945 až po současnost. Může být proto dobrou pomůckou i pro ty, kteří se zabývají vývojem české literatury, a literatury pro děti a mládež speciálně, od roku 1945 do současnosti. Publikace obsahuje barevnou obrazovou přílohu, seznam odborné literatury (včetně časopiseckých statí) a jmenný rejstřík.

DSC_0112

Vývoj Mateřídoušky v kontextu vývoje české literatury pro děti je v publikaci členěn do těchto kapitol:

1945–1948 – Mateřídouška svobodná
1948–1956 – Mateřídouška ideologická
1956–1969 – Mateřídouška uvolněná
1969–1981 – Mateřídouška váhající
1981–1989 – Mateřídouška hravější a niternější
1989–2002 – Mateřídouška moderní
2002… – Mateřídouška zrazená

Cena: 199 Kč

Knihu je možné objednat na adrese: Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny, nebo mailem: kucerova@mkl.cz“

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *