Premiéra slovenského časopisu SVET MLADÝCH – 1.ročník – 1945

Keď si už myslím, že poznám, respektíve viem o existencii všetkých časopisov pre deti a mládež, ktoré vychádzali na Slovensku, vždy sa objaví niečo, o čom som nemal ani len potuchy.

Nedávno sa mi podarilo zohnať niekoľko čísiel časopisu SVET MLADÝCH. Dnes vám predstavíme jeho 2. číslo z prvého ročníka.

SVET MLADÝCH môžeme zaradiť do skupiny povojnových časopisov, vychádzajúcich po roku 1945. Časopis je novinového typu s rozmermi 23,5 cm x 32 cm, vychádzal každý týždeň za 3 Kčs.

O časopise sa mi podarilo vyhľadať veľmi málo údajov a tak zverejňujem celý text uvedený v knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH NA SLOVENSKU V ROKOCH 1945-1960:

„V Žiline vo vydavateľstve Pravda vychádzal od júna 1945 SVET MLADÝCH (1573). Mal pravidelnú prílohu Škola ruského jazyka. Celý časopis bol rozčlenený do rubrík: Svet umenia, Svet športu a telovýchovy, Svet v hádanke, Svet humoru. Často prinášal krátke literárne útvary z vojny a povstania. V druhom ročníku uverejňoval na pokračovanie román Dunajský vlk. Časopis zanikol na Vianoce 1946.“

Údaje v tiráži sú ešte skromnejšie:

Majiteľ a vydavateľ:  PRAVDA, grafické a vydavateľské podniky, Bratislava, filiálka v Žiline. Za redakciu zodpovedá Ján Zdražil. Redakcia a administrácia v Žiline, Hviezdoslavova ulica č. 64. Vychádza týždenne v sobotu. Tlačí PRAVDA, filiálka v Žiline.

Výtlačok časopisu pôsobí veľmi jednoducho. Je bez obrázkov a ilustrácie predstavujú skromné jednofarebné kresby. Je po vojne a tak sa na ňu stále spomína. Či už v poviedkach, rozhovoroch, alebo dokumentárnych článkoch. Tak je tomu aj v rozhovore o umučenom Antonovi Sedláčekovi.

V časopise samozrejme nesmela chýbať zmienka o našom veľkom osloboditeľovi ZSSR – Zväz sovietskych socialistických republík (tej dobe sa zväz písal a čítal, ako svaz).

A aby sa mládež mohla porozprávať s mládežou našich osloboditeľov, už od prvého čísla vychádzal pravidelný seriál ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SVET MLADÝCH z roku 1945, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SVET MLADÝCH – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *