Premiéra slovenského časopisu ORIEŠKY – 3.ročník – 1921-22

V dnešnej premiére si predstavíme slovenský časopis ORIEŠKY, s podtitulom časopis pre deti. Vychádzal v rokoch 1919 – 1929 desať krát do roka, tlačila a vydávala ho kníhtlačiareň Jána Páričku v Ružomberku. Redaktor nebol uvedený, ale redigoval ho František Votruba.

Výtlačok mal 16 strán a stál 1,20 K (korún). Ročné predplatné bolo 12 K a cena do Ameriky bola stanovená na 1 dolár.

Časopis uverejňoval verše pre deti, povesti a bájky, hry, žarty, hádanky a vyčítanky. Poučnú časť vypĺňali historické a vlastivedné články. Väčšina príspevkov pochádzala od redaktora F.Votrubu, ktorý najme v detských veršoch k obrázkom a obrázkovým cyklom prejavil pochopenie pre špecifickosť literatúry pre deti, vyhol sa moralizátorstvu a didaktizmu. V jeho veršoch prevláda optimizmus a úsilie upozorniť na veselšie stránky života a krásu prírody.

Vzdelávací význam mali portréty popredných predstaviteľov slovenskej a českej literatúry, ktoré boli vždy doplnené ukážkou z diela príslušného spisovateľa (Kalinčiak, Tomášik, Štúr, Šoltésová, Tajovský, Jesenský, Němcová, Heyduk, Jirásek), čím pomáhali odstraňovať nedostatok vlastivedných a literárnych textov na základných školách.

Popri veršoch, literárnych a vlastivedných článkoch tu Votruba uverejnil (pod pseudonymom  Strýčko Ivan, Peter Križan a Č. Bratec, no zväčša anonymne) aj niekoľko pôvodných rozprávok a viacero prekladov z českej a ruskej poézie. Votruba pri redigovaní časopisu nemal spolupracovníkov, a tak uverejňoval i upravoval texty už publikované, najmä úryvky z prác realistických autorov (Vansová, Kukučín, Hviezdoslav a i.)

V časopise sa sem tam mihla aj nejaká tá fotografia. Bola to však skôr výnimka, ako pravidlo a aj to väčšinou však pri článkoch s vlastivednou tématikou.

V príspevku boli použité úryvky z článku L. Šimkoviča: Činnosť Františka Votrubu v detskom časopise Oriešky, SL 3, 1956, str 221-26

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ORIEŠKY – kliknutím na náhled strany:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ORIEŠKY z roku 1921-1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ORIEŠKY zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *