Premiéra slovenského časopisu JAS – 1.ročník – 1947-48

Dnes si po prvý krát predstavíme časopis katolíckej mládeže JAS. Časopis som dostal doslova ako dar k iným mládežníckym časopisom od milého pána zo Skalice. Ďakujeme!

Tých pár čísiel je vzácnejších o to viac, že len čo začal časopis vychádzať, dopadli na neho udalosti „Výťazného“ februára 1948 a už v decembri toho istého roku zanikol.

Paradoxne toto číslo vyšlo práve v mesiaci, ktorý znamenal nástup komunistickej totality a v decembri toho roku priniesol časopisu aj jeho zánik.

Z tiráže časopisu vyberáme: JAS, mesačník katolíckej mládeže. Vychádza každého 10. v mesiaci. Majiteľ a vydavateľ Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Msgr. Dr. Ambrózom Lazíkom, apoštolským administrátorom a. n. Zodpovedný zástupca časopisu Jozef Čurný. Rediguje redakčný kruh. Redakcia a administrácia: Bratislava, Kapitulská 5. Tlačí Lev. úč. spol. Ružomberok. Cena čísla 5 Kčs, ročné predplatné 50 Kčs.

Časopis začal vychádzať od decembra 1947. Celkove vyšiel v dvoch ročníkoch a to 10 čísiel I.ročník 1947/485 čísiel II. ročník 1948/49. Výtlačok obsahoval 24 čiernobielych strán o rozmeroch 285 mm x 200 mm. Články a príspevky miestami doplňovali fotografie a skromné ilustrácie.

O smerovaní časopisu je zmienka v úvodníku tohto čísla „Zapustili sme korene“ :

 Nechceme robiť časopis literárny, a nesháňal sa po novostiach z celého sveta. Chceme robiť časopis študentský, v ktorom mládež, chystajúca sa pre povolanie vedúcich v živote, nájde odraz vlastnej problematiky a cesty, ako možno zo seba vybudovať osobnosti. Jas má byt spoľahlivým sprievodcom medzi krútňavami mladosti, vychovávať zdravú, pracujúcu inteligenciu, ktorá si bude vedomá svojej povinnosti voči sebe, že má žiť čistým životom už pre večné svoje blaho, voči spoločnosti, ktorá bude v každom blížnom vidieť Krista, a voči Bohu, ktorá bude dobre robiť z lásky k Nemu. To neznamená, že by sme literatúru vylučovali; v Jase pre rozlet musia mať miesta všetci študenti, ak len niečo vytvoria. Tým, ktorým niečo neuverejníme, odkazujeme, aby neochabovali a nezatrpkli. Život nie je údolie radovánok, ale boja, premáhania sa. Od nich čakáme nové veci.

Prevládajúcim percentom článkov boli samozrejme príspevky s náboženským motívom, točiace sa okolo Boha, Svätého písma a katolíckych akcií pre mládež.

Nezanedbateľnú časť tvorili príspevky zasielané priamo do jeho čitateľov. Časopis vytvoril priestor pre mladých a začínajúcich literátov, ktorým uverejňoval ich poviedky a básne.

Venoval sa článkom patriacim k všeobecnému povedomiu, vzdelaniu a prehľadu o svete, živote, umení, ako aj napríklad téme o hudbe.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu JAS  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *