Premiéra slovenského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – 1.ročník – 1922-23

Hneď v úvode tohto príspevku chcem poďakovať Ing. Jurajovi Balážovi (Vrták) zo Skautského múzea Václava Rubeša v Ružomberku za pomoc pri kompletizácii čísla.

V príspevku “Prečo som sa stal spolupracovníkom – editorom” som okrem iného napísal: „Aj tento projekt im dopomôže zaplátať diery po chýbajúcich a nekompletných výtlačkoch, o čom vás presvedčíme v niektorých z nasledujúcich príspevkov“. Plním svoj sľub a pre registrovaných užívateľov exkluzívne publikujeme kompletné 1. vydanie 1. ročníka časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ.

Nedávno uvoľnila najstaršia a najväčšia  vedecká knižnica v Slovenskej republike Univerzitná knižnica v Bratislave niekoľko ročníkov skautského časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ. Pri štúdiu materiálov a príprave tohto príspevku, som zistil absenciu obalov z prvého ročníka. Pátral som po internete a jediné čo som našiel bol malý obrázok obalu prvého čísla z prvého ročníka. Vtedy ma napadlo osloviť pána Baláža zo Skautského múzea v Ružomberku a poprosiť ho o pomoc. Nie len že mi ochotne poslal obaly, ale aj kompletne oskenovaný prvý ročník. Za čo mu veľmi ďakujeme! Tento som potom spracoval do našej predpísanej formy.

BUĎ PRIPRAVENÝ s podtitulom „Časopis slovenského skautstva a študenstva“ vychádzal v rokoch 1922 – 1938. Číslo prvého ročníka malo 24 čiernobielych strán z jednofarebným obalom. Redakcia, administrácia aj expedícia sídlila v Žiline. Predplatné 18 Kčs, na pol roka 10 Kčs a cena za výtlačok 2 Kčs. Zodpovedným za celý redakčný kruh bol Prof. František Šmilauer.

V publikácii Osobnosti skautingu na Slovensku (Peter Janota, Jozef Mikloš) na str.37 píšu:

Šmilauer František prof. (*10.10.1892 – +6.10.1972) rodák z Ústi nad Orlicí; vyštudoval umeleckú akadémiu v Prahe. Po štúdiách pôsobil krátko v Kolíne a odišiel na Slovensko, kde sa usadil v Žiline, kde do roku 1938 pôsobil ako profesor na štátnej reálke. Tu založil skautský oddiel.

Vznik časopisu sa datuje až niekoľko rokov po vyhlásení Československej republiky v roku 1918, kedy sa po stabilizovaní spoločenských pomerov, začali sa obnovovať a zakladať skautské oddiely.

Nechcem prehodnocovať históriu vzniku slovenského skautingu a tak len citujem z dobovej tlače. Konkrétne z novín GEMER-MALOHONT z roku 1930, kde pán Ladislav Šmalko píše:

„Zakladateľom nášho skautingu a náčelníkom Sväzu skautov RČS je prof. Ant. B. Svojsík, neúnavný a oddaný pracovník skautskej myšlienky. Prvý oddiel založil r. 1912. Slovenský skauting vznikol až po prevrate, prvé Miestonáčelníctvo Sväzu skautov RČS ustanovené bolo v Žiline r. 1921. Náčelníkom sa stal prof. Šmilauer, jeho tajomníkom L. Janza, ktorého pričinením začal vychádzať prvý slovenský časopis skautov, „Buď pripravený“- Časopis tento prešiel cez mnohé finančné ťažkosti, avšak vytrval a dnes je už dôležitou složkou skautskej literatúry slovenskej.“

Dôvod založenia a vydávania je charakterizovaný v krátkom úvodníku,

Číslo obsahuje poviedky na pokračovanie, ktorými chcú autori priblížiť život skauta a vzbudiť tak záujem školskej mládeže. Na niekoľkých stranách sú v ich texte umiestnené fotografie s popismi zaujímavých slovenských lokalít.

Ďalšiu časť časopisu vypĺňa divadelná hra „Kol táborovej vatry“, ktorá je tiež na pokračovanie.

Najväčšou udalosťou tohto obdobia Slovenského skautingu bol prvý zjazd slovenských skautov v Žiline. Tu, ako som už spomínal, bolo odhlasované aj vydávanie tohto časopisu.

Motiváciou na odoberanie časopisu bolo aj vyhlásenie súťaže o tri najvtipnejšie popisky k nakreslenému obrázku. Výhercovia za ne obdržia skautské knihy.

Záver bol odľahčený vtipmi a výzvou k pomoci, vo forme príspevkov a masívneho šírenia časopisu do všetkých skautských oddielov na Slovensku.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1922, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *