Premiéra časopisu – ZVONY 01.ročník (1947-48)

V dnešnej premiére by som rád priblížil kompletný ročník tohto milého časopisu, ktoré púť skončila takmer na jeho začiatku. Podobne ako to bolo aj u mnohých iných detských časopisov, aj tento zlikvidoval tzv. „Víťazný február“  z roku 1948. V novembri toho istého roku vyšlo jeho posledné dvojčíslo 2-3 z druhého ročníka a od 1. januára 1949 časť jeho náplne prebrali časopisy OHNÍKZORNIČKA. Časopis bol zastavený zrušovacím výmerom PIO č. 6455/48-III/2 z 24. decembra 1948.

Stručná charakteristika  z publikácie „ BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960“:

„Časopiseckou formou vychovával svoj dorast aj Červený kríž, ktorý od 15. sept. 1947 vydával detský časopis ZVONY (2041). Jeho cieľom bolo vychovávať deti k priateľstvu s Červeným krížom, bratstvu so všetkými deťmi sveta, súcitu s biedou iných, pomoci v nešťastí, ochrane zdravia. „Zvony ČK hlásajú zdravie, lásku a pokoj. Ak sa už deti naučia pozorne vnímať ich hlas, bude svet lepší a šťastnejší a vám sa dobre povedie v živote.“

Časopis zoznamoval deti s prácou Červeného kríža, podporoval vytváranie tzv. divízií dorastencov, ktoré vznikli pri školách. Prinášal obrázky a správy z ich života. Formou poviedok a rozprávok pestoval u detí súcit a lásku k trpiacim, chorým, postihnutým, učil deti k hygienickým návykom, ochrane zdravia. Často prinášal scénky, piesne, básne na aktuálnu tému. Bol pekne, aj keď iba čierno-bielo ilustrovaný. 

Časopis Dorastu Slovenskej divízie Čs. Červeného kríža, od I/II (sept 1948)
Časopis Dorastu Slovenskej divízie Čs. Červeného kríža pre národné školy.
Vych. v Bratislave mesačne (okrem júla a aug.) vo formáte 17 x 24 cm.
Red. a zodp. zást. Štefan Hora. Výtv. red. Etela Ižofová-Tirindová.
Majiteľ – Riaditeľstvo slovenskej divízie ČSČK v Bratislave. Vydavateľ – Štátne nakladateľstvo v Bratislave. Tlač – „Pravda”, grafické a vydavateľské podniky Bratislava”

Roč. I. 1947/1948 10 č. 164 s.
Roč. II. 1948/1949 3 č. 48 s.

Predplatné časopisu na rok bolo 25 Kčs, polročne 15 Kčs a jednotlivé číslo 3 Kčs. Malo 16 čiernobielych strán vrátane obalu. Výnimku tvorilo dvojčíslo, obsahujúce 32 strán. Jednoduchý časopis obsahoval poéziu domácich autorov …

… a prózu, ktorú tvorili rozprávky a poviedky.

Okrem čiernobielych ilustrácií sa v časopise sem tam vyskytli aj fotografie.

Keďže išlo o časopis Červeného kríža, prirodzene dbal hlavne o budovanie správnych hygienických návykov.

Pre dosiahnutie dobrej nálady slúžili pesničky, rubrika „ZASMEJME SA!“ a hlavolamy v podobe hádaniek a krížoviek.

Jedno z publikovaných tém bola ochrana prírody a krátke divadelné scenáre pre scénky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZVONY z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZVONY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZVONY zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *