Premiéra časopisu SLOVENSKÝ JUNÁK – 1.ročník – 1946-47

V dnešnej premiére by som rád predstavil raritný časopis SLOVENSKÝ JUNÁK. Bol jedným z mála slovenských skautských časopisov z obdobia pred rokom 1948.

Ústredie skautskej výchovy v Bratislave začalo od decembra 1945 vydávať časopis JUNÁK. Boli to vlastne organizačné zvesti vo formáte 15 x 23 cm vychládajúce každý mesiac. Skončili však v máji 1946, kedy vyšlo posledné trojčíslo 6-8.

Od septembra 1946 ho nahradil dnes publikovaný SLOVENSKÝ JUNÁK. Prinášal informácie zo skautského združenia mládeže SKAUT, z činnosti oddielov, obrázky zo života skautov. Rozširoval vedomosti z prírodopisu, zemepisu, histórie, oblasti technických vynálezov. Mal rubriku Poďte s nami do sveta, v ktorej približoval krásy prírody v iných krajinách, ďalej rubriku Čo si urobíme, v ktorej bol návod na výrobu pomôcok, rady pre kutilov, ako si organizovať čas a pod. Organizácia SKAUT sa v roku 1947 premenovala na JUNÁK, neskôr sa od nej v mnohom, hlavne po formálnej stránke priúčala pionierska organizácia. Posledné číslo vyšlo v septembri 1948.

  • Ročník I. 1946/1947 8 č. po 16 s.
  • Ročník II. 1947/1948 10 č. po 12 s.
  • Ročník III. 1948 1 č. 12 s.

Z tiráže sa dozvedáme: SLOVENSKÝ JUNÁK, mesačník Junáka, ústredia skautskej výchovy v Bratislave. Vydáva Junák, ústredie skautskej výchovy v Bratislave. Zodpovedný redaktor: prof. František Rudaš. Ročne vychodí 12 čísel; predplatné 84.— Kčs.

Časopis bol čierno biely s jednoduchými ilustráciami, doplnený fotografiami. Z jedného čísla sa toho veľa zistiť nedá, no pôsobí, ako keby nemal žiadnu koncepciu a bol zostavený iba z náhodných príspevkov. Obsahoval zvesti zo skautského života a organizačné správy združenia. Aký by to bol skaut bez pesničky? V tomto čísle uverejnená skladba ruského skladateľa Isaaka Osipoviča Dunajevského pôsobí skôr ako proletárska pesnička.

Keď že časopis bol určený hlavne skautom, obsahoval stanovy, rady a návody pre mladých skautov.

Medi pravidelné rubriky, ktoré v tomto časopise vychádzali patrila výučba v tej dobe jazyka budúcnosti ESPERANTO. Aspoň sa tomu tak  vtedy hovorilo, ako o budúcom medzinárodnom jazyku. Do akej miery sa však tento jazyk ujal, nech si zhodnotí každý sám.

Redakcia myslela aj na najmenších čitateľov a tak do obsahu zaraďovala aj rozprávky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLOVENSKÝ JUNÁK z roku 1946-47, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLOVENSKÝ JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SLOVENSKÝ JUNÁK zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *