Premiéra časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA – 50.ročník – 1940-41

Dnešní čísla časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA 50.ročník z let 1940-41 pro www.detske-casopisy.cz do formátu PDF převedl Jaroslav P. Veliké díky za pomoc při mapování dalších „bílých míst“ v historii starých časopisů pro děti.

Časopis RAJSKÁ ZAHRÁDKA vycházel v letech 1892 – 1942. Zprvu měl podtitul „obrázkový časopis pro mládež„, v letech 1930-31 „nejstarší časopis pro katolickou mládež v Čechách“ a v posledním ročníku (jedno číslo se právě chystá k archivaci) vycházel bez podtitulu. U založení časopisu byl řídící učitel Václav Špaček, který z Počátků vydával časopis prvních sedm let. Od roku 1899 až do jeho zániku byl časopis v režii vydavatelů a knihkupců Václava Kotrby mladšího a Václava Kotrby nejmladšího (vydávali zejména katolickou literaturu).

Ročník 50. (1940-41) vydával Václav Kotrba nejmladší a za redakci odpovídala Pavla Herynková.

Po celý 50.ročník vycházel na pokračování román Jaroslava Máchy – MALÍ ČEŠTÍ ROBINSONI se skvělými ilustraceni Dr.Fischera.

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_03_ilustrace_fischer

Na poslední straně RAJSKÉ ZAHRÁDKY vycházel HUMOR V OBRÁZCÍCH – tedy jakýsi komiks, který psal rovněž Jaroslav Mácha (*1892  +1971) a kreslil Dr.Fischer (známější kresbou Rychlých šípů – mimochodem postavička hocha vkládajícího do klece kočku je velmi podobná hochovi, který Rychlým šípům překazil mikulášké nadělování  „To byl letos legrační Mikuláš!“).

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_03_nehoda_pana_broka

Štefan Švec ve své knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje titulu RAJSKÁ ZAHRÁDKA strany 500-503. Mimo jiné píše:

„Pražská Rajská zahrádka byla do roku 1918 jedním z nejrozšířenějších domácích dětských časopisů. Byla určena dětem všech věkových stupňů. Zaměření jejího obsahu bylo konzervativně katolické a proti např. Andělu strážnému výrazně chudší.
Vedle mravoučné prózy a poezie a vzdělávacích článků převážně o církevních reáliích časopis tiskl modlitby a náboženské a lidové písně. Stálou rubrikou byly „Rozmanitosti“ s hlavolamy a hádankami, v 10. letech 20. století se objevila černá kronika pod názvem „Pro výstrahu“ (s drobnými výstražnými zprávami jako Potrestaný nezbeda, Těžký úraz hošíka, Spadl do mlátičky, Výbuchem vojenské patrony zmrzačený hoch, vhodil náboj do kamen, Usmrcen elektřinou apod.). Základem časopisu byla výchovná katolická beletrie, většinou ve formě poezie a drobných prozaických exempel ze života idealizovaných (chudých, skromných, pobožných a štědrých), či naopak démonizovaných (neopatrných, svéhlavých, lakomých) dětí, jejich odměny a potrestání. Od 10. ročníku časopis tiskl delší texty na pokračování. Titul obsahoval i naučné články, většinou životopisy světců, články z dějin církve, ale i architektury či literatury, po roce 1918 rovněž materiály ve slovenštině. Měl v obsahu také např. předlohy pro dětské kresby. Rajská zahrádka se pro svůj rigidně náboženský obsah a špatnou kvalitu ilustrací stávala pravidelně předmětem ostré odborné kritiky (zejména v Úhoru), a dokonce i parodizace. Teorie dětské literatury se od dob Úhoru až do konce 20. století nedokázala srovnat s jejím čtenářským úspěchem. „Literární cena tohoto časopisu nebyla prakticky vůbec žádná, a přitom časopis vycházel ve značně vysokém nákladu a dosáhl dvaapadesáti ročníků. Pro oblast uměleckou i výchovnou představoval brzdící prvek na cestě hledání a rozvoje časopisecké tvorby pro děti v tomto období.“ „Pohádky a příběhy, inspirované vroucím citem lásky k bližnímu a úcty k Bohu a člověku, trpí zřejmě neskrývanou užitkovostí příběhů. Nové formy nábožensko-výchovných povídek tu marně hledáme. Vše tu běží už po léta stejnou cestou, po známkách vývoje ani stopy.“
V roce 1932 došlo po výměně hlavního redaktora k proměně listu ve snaze vydávat jej nadále jako moderní dětský časopis (začaly se objevovat např. fotografie). Tento pokus však nebyl příliš úspěšný.

 

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_10_vdecny_jezevec

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 50.ročníku RAJSKÉ ZAHRÁDKY v letech 1940-41, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu RAJSKÁ ZAHRÁDKA – kliknutím na náhled strany:

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_03

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_04

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_07

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_08

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_09

rajska_zahradka_50-rocnik_1940-1941_cislo_10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *