PIONIER II.

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1970 – 1990 

PODTITUL:

  • časopis pre pioniersky aktív

VYDAVATEL:

  • Bratislava: Smena

 

08.ročník (1977-78)

PŘÍSPĚVKY:

10.ročník (1979-80)

PŘÍSPĚVKY:

11.ročník (1980-81)

PŘÍSPĚVKY:

19.ročník (1988-89)

PŘÍSPĚVKY: