NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ – příloha Národních listů – 1933 a 1934

Noviny zaujímaly v propagaci politických stran velmi důležité místo. Národní listy byly stranickým tiskem České státoprávní demokracie od roku 1861, kdy 1.ledna vyšlo první číslo. V roce 1919 se strana přejmenovala na Československou národní demokracii. Vedení strany přijalo všenárodní smýšlení a vymezilo se vůči zaměřování se na určité třídy či stavy. Hlásali nutnost sociální spravedlnosti, ale výhradně odmítali socialismus. Ideologicky zastávali především český nacionalismus a demokracii. Během vypjatých 30. let strana často kritizovala politiky skupiny Hradu za jejich domnělou neschopnost vést stát a nízkou národní zapálenost. Také byla výrazně antikomunistická a částečně fašizující, ale především nacionální, kdy bojovala proti zvyšujícímu se vlivu Němců. V březnu 1939 se staly Národní listy novinami Národního souručenství. Více o této politické straně se můžete dočíst ve Wikipedii. Svými rubrikami se obracela redakce na různé skupiny, ať již na živnostníky, sportovce, ženy, sokolskou obec a nezapomněla ani na děti. A to zejména v druhé polovině první republiky. Rubrika měla z počátku název „Něco pro děti “, vycházela pravidelně od roku 1931 v příloze “Neděle Národních listů“ a měla rozdílný rozsah. Ještě, než byla rubrika pro děti   pravidelně v nedělních novinách, Národní listy vydávaly pro děti 16. stránkové vánoční přílohy.

V roce 1932 byla příloha pro děti převážně věnována hádankám a skrývačkám a byla často uváděna bez názvu rubriky. V roce 1933 začala vycházet pod názvem „Neděle našich dětí“ v nedělní příloze novin. Byla na vystřihování ve spodní části dvou stránek, tak, aby se ke konci roku dala svázat do knížky. Od října 1940 se rubrika omezila pouze na část spodní strany. V květnu 1941 byly noviny zastaveny, tak jak řada dalších protektorátních novin. Většina příspěvků v dětské rubrice nebyla označena autorem, takže bližší informace k autorství mimo některé výjimky mně nejsou známy.

Dnes vám chci přiblížit obsah dvou ročníků těchto příloh, a to z let 1933 a 1934.

Redakce v prvním čísle přílohy roku 1933 „Neděle našich dětí“ uvádí důvod proč tato pravidelná příloha pro děti vznikla.

Od roku 1932 byly otiskovány pravidelně hádanky, které z velké části tvořili sami čtenáři. Tak se pokračovalo i v dalších ročnících. Velké oblibě se těšily skrývačky, byly uváděny většinou v každém čísle. Ty zveřejňovala v té době většina dětských příloh i v jiných novinách.

Nedílnou součástí příloh byly pohádky, povídky a básničky

Již v těch letech se věnovala velká pozornost ochraně přírody a zvířat.

Nechyběly ani články, které odkazovaly na slavné tradice Československa, významné osobnosti a významné svátky našich dějin. Čtenáři byli také seznamováni s významnými světovými událostmi.

Zajímavostí dětské přílohy bylo seznamování čtenářů s neřestmi a slabostmi lidí a také s tím, jak se mají zachovávat v běžném životě. Většinou to byly krátké příběhy s poučením a přirovnávání se zvířaty v podobě bajek.

Nebylo zapomínáno ani na příspěvky od čtenářů. V rubrice „Z příběhů našich dětí“ psali čtenáři krátké povídky, básničky a také příběhy ze školy i ze svého domácího okolí.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ z roku 1933 a 1934, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NEDĚLE NAŠICH DĚTÍ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *