NAŠE VOJSKO – čtrnáctideník vojska České republiky – 11.(20.)ročník – 1937-38

Dostalo se mně do rukou 1. číslo obnoveného časopis Naše vojsko.

Je zde popisován vznik časopisu v roce 1917 v Kyjevě pod názvem Československý voják.

Podrobněji se o tom zmiňuje redakce v 1. čísle z roku 2005.

Pod názvem Naše vojsko začal vycházet čtrnáctideník v roce 1927. Vydávalo jej Ministerstvo národní obrany, který byl k dostání  v trafikách a novinových stáncích a předplatit si ho mohl kohokoliv.  Vycházel vždy 1. dne v měsíci s maďarskou přílohou a patnáctého s přílohou německou od roku 1937. Ročník začínal  s nástupem nováčků na vojnu v říjnu a vycházel celoročně. Číslo mělo 16 stránek a dvoustránková obálka barevně odlišena. Číslování je průběžné. Jednotlivá čísla stála 50 haléřů. Příloha 25 haléřů a šla předplatit  i samostatně. Celkový náklad činil stotisíc výtisků. (Zajímavostí je číslování ročníků. V závorce je uváděn za ročníkem 11. ročník  20. což je číslování od prvního vydání v Rusku)

Časopis tak nesloužil pouze armádě, ale veřejnosti v celé republice, jako prostředek branné výchovy. Hodně zájemců bylo z řad mládeže a také byl vyhledáván  na školách a používán k výuce. Předplaceno  podle údajů redakce mělo na 10.000 mladých čtenářů. Často vojáci také zvali děti na návštěvu vojenských útvarů.

V číslech vycházely Epištoly k vojákům, které začínaly oslovením Můj mladý příteli. Srozumitelnou formou jim velitel roty popisoval různé situace ve vojenském životě, co musí voják umět a znát a jak si má poradit i s obtížemi, do kterých se může dostat.

Časopis věnoval také velkou pozornost zájmu, zejména prezidentů o armádu. Seznamoval je s návštěvami prezidentů u vojska a nezapomínal na různá výročí vojenských velitelů.

V době předmnichovské měla armáda velkou podporu veřejnosti.  V rubrice „Co mám vědět o prvních vojácích republiky“ přinášela články o boji československých legionářů v Rusku, Francii, Itálii a také o vojácích, kteří sloužili i v srbské či anglické armádě. Články byly doprovázeny  dokumentárními snímky i mapkami.  Výrazně se časopis tak prosazoval jako nástroj a prostředek osvětové výchovy  jak v armádě, tak i směrem k veřejnosti.

Časopis uveřejňoval povídku na pokračování Bráškové od  Jindřicha Vilky (bližší informace nemám), která popisovala anabázi československých legií v Rusku. K pokračování, jak avizovala redakce v posledním čísle, vlivem mnichovského diktátu a zániku časopisu po  okupaci německou armádou  15. března 1939 časopis  zanikl.

Časopis také uveřejňoval krátké povídky, které zasílali redakci vojáci, civil  a také děti. Povídky se většinou týkaly vojenského života, a u mládeže jak se připravuje na vojenskou službu.

Bohuš Fortelný (bližší informace neznám)  provázel celý ročník svými básněmi. Nechyběla událost, které by nevěnoval pozornost.

Situace v Československu nebyla v těch letech jednoduchá. Velký důraz se kladl na lásku k vlasti a pozornost se věnovala i obraně republiky. Jednou z forem byla ochrana vojenského tajemství. Časopis zveřejňoval články o různých událostech, ve kterých občané zrazovali republiku.

Ale i život vojenský byl veselý a nechyběl proto ani humor, různé hádanky, stránka jak se učit Morseovou abecedu, záběry z různých kulturních a sportovních akcí.

O dalším osudu časopisu Naše vojsko opět píše v obnoveném časopisu redakce. Časopis  Naše vojsko, se od září 2009 přeměnil do podoby časopisu Military revue. Na jeho stránkách čtenáři čerpají informace z oblasti historie a vojenské techniky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NAŠE VOJSKO z roku 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NAŠE VOJSKO – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NAŠE VOJSKO zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *