MLADÝ ZLÍN – časopis zlínských dětí 6.ročník – 1936-37

Šestý ročník měl 20 až 24 stránek. Cena zůstala stejná na 50 haléřích. A také změnil své logo na předním listě a také na obálce. Více se dočtete v již uveřejněných ročnících:

http://www.detske-casopisy.cz/mlady-zlin-01-rocnik-1931-32-k/

http://www.detske-casopisy.cz/premiera-casopisu-mlady-zlin-2-rocnik-1932-33/

http://www.detske-casopisy.cz/kompletni-rocnik-mlady-zlin-8-rocnik-1938-39/

O časopise MLADÝ ZLÍN pěkně píše autorka – žákyně jedné ze tříd zlínských škol   Františka Reková. Pěkně vystihla to, co všechno časopis obsahuje a pro koho je vydávaný. Popsala také jak pracuje redakce, složená ze žáků Masarykových škol ve Zlíně a jakým způsobem je časopis rozšiřován.

V tomto ročníku došlo k otiskování delších povídek, pohádek a výňatků z vydávaných dětských knížek.

Velkou pozornost věnovali redaktoři knihám. Uveřejňovali názvy a krátké popisy knih pro mládež. Každým rokem probíhal týden knihy. Žáci a čtenáři se zúčastňovali různých soutěží a besed. Týdnu knihy je věnována polovina obsahu 4.čísla.

Pro mladé techniky, zájemce o přírodu, o práci na zahrádkách a o výrobu různých dárků a také o domácí práce se věnovala rubrika „Technická hlídka“.

Ale největší část časopisu zabíraly příspěvky od čtenářů. Redaktoři každý příspěvek přečetli, a pak rozhodovali, zda ho zveřejní celý, nebo vyberou podstatnou a zajímavou část. Důvodem k tomu bylo také i to, že se tím dávala možnost zveřejňovat příspěvky od více dopisovatelů.

Sedmé číslo se celé věnovalo stému výročí narození Františka Bartoše (1837–1906). Byl významnou osobností moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století. Byl organizátorem vědeckého a národního života na Moravě. Byl zakládajícím Ústřední Matice školské, ředitelem a prorektorem ústavů Vesny, působil jako člen zemské školní rady, byl členem Filharmonické besedy, Muzejního spolku, Sokola, čtenářského spolku v Brně a řady dalších. Dostalo se mu řady uznání a poct se mu dostalo i v zahraničí.

Celý život se věnoval pedagogické práci, vychoval řadu budoucích literátů (Svatopluka Čecha, Františka Bílého, Jana Herbena a dalších). Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Veškeré své práce popsal v řadě knih.

Veškeré Bartošovo úsilí směřovalo k povznesení českého jazyka a vzdělání národa, protože právě v těchto dvou aspektech spatřoval základní kameny budování pevné národní identity. V životě lidu zdůrazňoval stánky pozitivní a obohacují kulturu obecně a nezaměřoval se na negativní společenské jevy. Čas podrobil i Bartošovo dílo tvrdé zkoušce. Mnohé z toho, co napsal, se stalo již jen dobovým dokumentem. Zůstalo však stále dost toho, co z jeho bohatého díla i dnes patří k živému národnímu dědictví.

Životu a dílu tohoto zakladatele moravského národopisu je věnována stálá expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně sídlícím ve zlínském zámku s názvem Pamětní síň Františka Bartoše. Na jeho rodném domě je umístěna pamětní deska, ve zlínské čtvrti nesoucí jeho jméno jej připomíná busta, kterou v roce 1948 vytvořil sochař Karel Řezník. V roce 1996 vzniklo Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy. Jeho jméno od 1. ledna 1996 nese ve svém názvu Krajská knihovna Františka Bartoše se sídlem ve Zlíně.

Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Barto%C5%A1_(etnograf)

V časopise nechyběly zprávy ze škol zlínského kraje, ze života v kraji, zprávy z republiky i ze světa.

A co by to byl za časopis, kdyby neměl rubriku pro hádankáře a scházel tam humor Tomu se věnovaly rubriky „Veselý koutek“ a „Hádanky“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1936-37, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *