MLADÝ ZLÍN – časopis zlínských dětí – 4.ročník – 1934-35

Dnes přidávám čtvrtý ročník tohoto časopisu. Bližší informace se můžete dočíst v předchozích článcích k ročníkům 1,2,6 a 8.

Obšírněji o časopise píše Františka Reková, žákyně jedné ze tříd zlínských škol:

http://www.detske-casopisy.cz/mlady-zlin-casopis-zlinskych-deti-6-rocnik-1936-37/

V prvním čísle redakce přivítala čtenáře a zároveň je požádala, aby do časopisu nejen přispívali, ale také ho pomáhali rozšiřovat, aby se Mladý Zlín dostal do každé rodiny.

Tento ročník je zajímavý tím, že každé číslo časopisu redakce věnovala určitému tématu. Tak bylo číslo věnované prázdninám a začátku školního roku, zimním sportům, narozeninám a návštěvě T.G.Masaryka ve Zlíně, Jak bude vypadat Zlín v budoucnosti a co dělá pro své občany, letectví, vzniku Československé republiky po 1. světové válce a dalším. Redakce také žádala čtenáře, aby sami psali k těmto tématům a také je upozorňovala na to, jak mají příspěvky vypadat. Nechyběly v časopise  další rubriky, které již čtenáři znali z předcházejících ročníků.

V prvním čísle časopisu byl zveřejněn také seznam knížek, sešitů a pomůcek, které mají mít žáci jednotlivých škol a tříd ke svému učení.

Třetí číslo bylo věnováno Spojeným státům americkým. S historií i se současností je zde seznámil S.Vrána, který Spojené státy navštívil. Chválil americké školáky, kteří každou chvilku času věnují nejvíce sportu. Nezapomněl ani na stinné stránky, na černošské a italské čtvrti měst, kde, jak píše, žijí v otlučených domech ne právě čistotní obyvatelé.

Páté číslo bylo slovenské. Byly zde hlavně příspěvky týkající se Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Sedmé číslo vzpomnělo narození prezidenta T.G. Masaryka a jeho návštěvy Zlína. Do tvorby tohoto čísla se zapojilo hodně dopisovatelů z řad školní mládeže. Byly zde krátké články a také několik básniček.

Osmé číslo zamířilo na východ do SSSR. Autor článku J. Novotný „Jedeme do Ruska“, seznamoval čtenáře s návštěvou Ruska a s tím co tam zažil. Další autor, který také projel evropskou část Ruska, L. Vlček popisoval vznik Sovětského Ruska a budování společnosti pod diktaturou proletariátu. Velká část byla také věnována školákům a studentům. Žáci Masarykovy pokusné školy měšťanské ve Zlíně zaslali žákům v SSSR dopis se zájmem o dopisování.

Celé deváté číslo bylo věnováno letectví, jehož motem bylo: Vzduch je naše moře.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *