MLADÝ SVĚT – 7.ročník – 1965 – první tři čísla

Dnes archivované čísla časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1964 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Lako. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst:MLADÝ SVĚT týdeník československé mládeže • Ročník VII., č. 1 (313) • Vydává ústřední výbor ČSM ve vydavatelství Mladá fronta • Redakce: Praha 1, Panská ul. 8; tel. 2241 41-8 • Řídí vedoucí redaktor J. Holler s redakční radou • Zástupce vedoucího redaktora: J. Kloboučník • Sekretář redakce A. Jelínek • Redaktoři – kultura: J. Černý, R. Křesťan, zahraničí: L. Horáková, vnitropolitické: F. Coňk, E. Kriseová, J. Maršálek, sport: J. Dobiáš, výtvarný redaktor: J. Weigel, fotografická část: L. Nebor a M. Hucek • Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5-Smíchov, S.M. Kirova43 • Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena 1 Kčs. Předplatné na rok 52 Kčs, na půl roku 26 Kčs • Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí • © Mladá fronta 1965. Toto číslo vyšlo 8. ledna 1965″

Časopis MLADÝ SVĚT byl čtenářsky velmi oblíbeným týdeníkem napříč generacemi, přestože se primárně zaměřoval na mladé lidi. Časopis vydával Ústřední výbor Svazu socialistické mládeže, potažmo KSČ, ale v rámci tehdejších oficiálních tiskovin přinášel obsah, který dlouhá léta oslovoval relativně zajímavým, kvalitním a humorným zpracováním. Úspěch MLADÁHO SVĚTA spočíval především v tom, že neměl mezi ostatními tehdy vycházejícími časopisy žádnou konkurenci.

Výrobní lhůta čísla – tedy doba od odevzdání grafické makety tiskárně, do doby než vyšla – byla údajně dva měsíce. Až později v osmdesátých letech měly některé stránky časopisu výrobní lhůtu 14 dní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT v roce 1962, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT  zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *