Měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové – NÁŠ SVĚT – 7.ročník -1934-35

Štefan Švec  píše ve své knize „ Česky psané časopisy pro děti “: Vznik prvních dětmi či studenty vytvářených  českojazyčných časopisů spadá přibližně do stejné doby jako vznik dětských časopisů. Jejich další historie je bohatá, v úplnosti však zřejmě nepodchytitelná. Tradice dětských, studentských, oddílových či třídních časopisů není zdaleka vyčerpána, jejich (ani stručný) přehled není v možnostech mé studie, a v úplnosti ani v možnostech prací specializovaných.

Pokus o nástin základních dějin školních a studentských periodik nabízí Dana Smrčková (2010) ve své diplomové práci: Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje. Zde je uvedena řada školních a studentských časopisů. Možná se s některými seznámíme, pokud je najdou někteří z nás a hlavně pamětníci, ti případně i z pozůstalosti po svých předcích.

Pan Švec ve své knize zmínil časopis NÁŠ SVĚT vydávaný žačkami odborných škol pro dívčí povolání v Hradci Králové. Uvádí , že tento časopis byl chválen  v časopise ÚHOR „(viz roč.30/1942/,číslo 6 strana 103)“ a  byl  vydávaný kolem roku 1942 žačkami z odborných škol. Zde je ale nutné zmínit, že tento časopis vycházel už od roku 1928 pod titulem NÁŠ SVĚT – měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové. Tyto městské odborné školy byly též majiteli a vydavateli. Časopis vycházel 10x do roka ve školním roce. Měl 16 stránek  a barevnou obálku a byl číslovaný od 1.stránky  do 160. stránky.. Vycházel ve formátu  24 x 17 cm. Redakci tvořily samotné studentky pod vedením zřejmě učitelů a vedoucích pracovníků dívčích škol, L. Meluzínové, M. Křížkové a odpovědného redaktora Františka Roubíčka v tomto ročníku.

Nakoľko v publikovaných číslach nie sú obsiahnuté prebaly, pre ilustráciu ich doplňujeme obrázkom z internetu, zaslaného autorom príspevku. (totem)

Jak jistě víte, v té době byly školy samostatné pro hochy a pro dívky. Časopis už svým podtitulem se věnoval dívkám , které se připravovaly na některá z povolání pro ženy. Ve 26. výroční zprávě městských dívčích odborných škol v Hradci Králové za školní rok 1938-39 se píše také o školním časopise NÁŠ SVĚT, kde se bilancuje  10.ročník.

V časopise byly zveřejňovány krátké povídky, které většinou psaly studentky a v každém čísle bylo také několik básní.

Časopis se v rubrice „Ze školy“ věnoval činnosti v dívčích školách, seznamoval s kulturními událostmi doma i ve světě  v „Kulturní hlídce“ a s nejzajímavějšími vydanými knihami a časopisy v rubrice „Literatura“.  V rubrice „Královehradecké zprávy“ seznamoval časopis s akcemi v tomto městě.

V oblasti výchovy a vzdělávání se pravidelně věnoval jednak poslání ženy v dospělosti, tak také k výchově ve společnosti a vztahu mezi lidmi. Názvy mluví sami za sebe – „ O úctě a uctivosti“,  „Mladí muži a mladé dívky“, „K etice rodinného života“.

Věnoval pozornost vzdělávání žen na pokračování ve článku „Žena a vyšší vzdělání“.

Zajímavou akcí časopisu bylo oslovení našich slovesných, výtvarných a hudebních umělců  a dalších významných osobností současnosti s otázkou „Jaké je vaše životní heslo“ a to zejména ve vztahu ke studentkám. Po celou dobu, od třetího čísla, jim tyto osobnosti odpovídali. A tak Alice Masaryková, spisovatelé Jan Hora, Marie Majerová, Václav Štech, Marie Pujmanová , malíři Vincenc Beneš, Jan Kojan, Max Švabinský, skladatelé Vítězslav Novák, Jaroslav Křička či automobilová závodnice Eliška Junková , herec  Jiří Voskovec a další osobnosti z řad vědeckých, pedagogických i politických oblastí seznamovali dívky se svými životními hesly a také jim posílali vzkazy i poučení k  jejich další životní pouti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NÁŠ SVĚT z roku 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NÁŠ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NÁŠ SVĚT zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *