MATEŘÍDOUŠKA – 10.ročník – 1953-54

Dnešní číslo časopisu MATEŘÍDOUŠKA pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Tomáš K. Veliké díky!

Dnes archivovaní číslo MATEŘÍDOUŠKY ilustroval Antonín Pospíšil. Šéfredaktorem Jiří V. Svoboda. MATEŘÍDOUŠKU v letech 1953-54 vydával ÚV ČSM (ústřední výbor českého svazu mládeže) v Mladé frontě. Cena jednotlivého čísla byla 60 haléřů.

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL (2012) na straně 145 charakterizuje MATEŘÍDOUŠKU:

„Jakýmsi mezistupněm mezi poválečnými časopisy, které navazovaly na tradice titulů z první republiky, a nově vzniklými časopisy je Mateřídouška, časopis pro nejmenší čtenáře, jediný časopis, který vychází nepřetržitě už od roku 1945. Během let se vyvíjela jak po stránce obsahové, tak i formální. Několikrát změnila formát, rozsah stran i periodicitu a v jejím vedení se vystřídala řada osobnosti, například F. Hrubín, M. Holas. B. Mencák, J. Průša, J. V. Svoboda, Z. Adla, P. Černý, E. Vavruška, E. Knotová. Časopis nejdříve vycházel ve vydavatelství Práce, později v nakladatelství SNDK a posléze ve vydavatelství Mladá fronta.“

Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 362-367) mimo jiné uvádí:

„Na sklonku roku 1945 vyšlo první číslo dnes nejdéle kontinuálně vycházejícího dětského časopisu u nás. V prvních ročnících byl časopis koncipován jako ilustrovaný jedním malířem (každé číslo jiným). O hlavičku časopisu a ilustrace k prvnímu číslu byl požádán Josef Lada. Mezi autory Mateřídoušky se zařadily nejvýznamnější osobnosti české literatury a literatury pro děti i českého výtvarného umění.
V prvních letech vycházel časopis s nepravidelnostmi. V letech 1947-1952 byl čtrnáctideníkem, později vycházel jako měsíčník. Časopis vycházel do roku 1955 podle školního roku, v letech 1956-1963 podle roku kalendářního a od podzimu 1956 opět podle roku školního.
Mateřídouška se od počátku vymezovala vůči ostatní, především starší časopisecké produkci pro děti jako časopis programově kvalitní a esteticky náročný. Její inzerát z obálky dvojčísla 5-6 prvního ročníku kritické revue Štěpnice říká: „Dětská četba, i časopisecká, byla téměř vždy doménou anonymních pisálků, jejichž heslem bylo: snadná práce, čili nevkus oblékaný do okatých a trapných mravoučných tendencí. Jak má vypadat dobrý dětský časopis, ukazuje obsahem i úpravou sedm dosud vyšlých čísel MATEŘÍDOUŠKY … “ Od počátku až dodnes do ní skutečně psaly a výtvarně ji doprovázely nejvýznamnější osobnosti domácí tvorby pro děti a mládež.
Mateřídouška byla a je určena pro nejmladší děti, schopné číst, tedy pro děti v prvních třech ročnících základních škol. Časopis byl nazván podle básně Jaroslava Seiferta (původní titul časopisu měl znít Psaníčko). Mnohé zdroje uvádějí, že báseň Mateřídouška první číslo otevírala, ve skutečnosti však vyšla až na straně dvě, první básní na titulní straně byla lidová Koleda.
Podobu prvních ročníků časopisu určoval program estetické výchovy dětí, zaměřovaly se na kvalitní dětskou četbu i obrazový doprovod (od počátku u některých ilustrací plno barevný). Svůj obsah odvozovala od běhu ročních dob a archetypálních skutečností s dětstvím spojených (jako jsou rodiče, prarodiče, dětské hry a říkadla, příroda, hračky atd.). To svým způsobem platilo i dále, jakkoliv na počátku 50. let do časopisu výrazně zasahovala dobová propaganda. Mateřídouška tehdy tiskla oslavné články (výjimečně i celá tematická čísla) o sovětských vůdcích, domácích komunistických politicích, o chudých dětech na Západě, apoteózy pionýrské organizace. Otiskované dětské dopisy byly plné lásky k SSSR a jejím představitelům. Časopis se programově odkazoval na předválečného komunistického Kohoutka. ..“

“ … Mateřídouška byla především časopisem literárně-výtvarným, sloužícím k estetické výchově dětí mladšího školního věku. V 8o. letech vycházela v nákladu 320 000 výtisků.
Obsah Mateřídoušky byl vždy pestrý, časopis dětem nabízel mnoho žánrů. První ročníky tiskly převážně dětskou beletrii vysoké úrovně, každé z čísel, jak bylo už zmíněno, ilustroval vlastní ilustrátor …“

Anna Sekeráková ve své knize PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY (2014) na stranách 30-47 nazvala léta vydávání 1948-1956 MATEŘÍDOUŠKA IDEOLOGICKÁ:

„Radikální proměna Mateřídoušky přišla ovšem od října 1950 spolu s novým odpovědným redaktorem Jaromírem M. Průšou a jeho redakčním kruhem (Karel Černý, René Ditmar, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek, Jiří Václav Svoboda, Lucie Jirotková, Jan Čeřovský) . Obrazovou část řídil Zdeněk Mlčoch (jeden z výtvarných redaktorů SNDK). Mateřídouška se výrazně zpolitizovala, komunistická ideologie ovlivnila jak textové příspěvky, tak výtvarnou stránku časopisu. Zdeněk Mlčoch, jenž se na poklesu úrovně výtvarné složky Mateřídoušky spolupodílel, tehdejší situaci charakterizoval jako „údobí výtvarného popisného realismu, který tehdy platil za rozhodující měřítko a který jsme my mladí, vychovaní moderním výtvarným projevem, dost těžko nesli“.  V obdobném duchu pokračuje od roku 1952 nový šéfredaktor Jiří Václav Svoboda (v této pozici setrvává až do počátku 60. let) se svým redakčním kruhem (Bohuslava Cimlerová, Eliška Ciprová, Karel Černý, Jan Čeřovský, René Ditmar, Marie Fialová, Lucie Jirotková, Božena Kádnerová, Oldřich Kryštofek, Jaromír Matoušek), výtvarnou část vedl Zdeněk Kudělka. Do roku 1953 vydává Mateřídoušku nově vzniklé nakladatelství SNDK. Po roce 1953 vychází Mateřídouška nepřetržitě v nakladatelství Mladá fronta, které řídil ústřední výbor Československého svazu mládeže (vedle kolektivních nakladatelství, jako SNDK a Československý spisovatel, mají právo na vydávání beletrie nakladatelství patřící právě Národní frontě – Mladá fronta, Práce, Svoboda).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1953, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MATEŘÍDOUŠKY zde >>>

2 Responses to MATEŘÍDOUŠKA – 10.ročník – 1953-54

  1. Mateřídouška napsal:

    Dobrý den, byla jsem malá holčička, když nám maminka předčítala z Mateřídoušky. Vystřihovala básničky, které se jí moc líbily. Ještě v dospělosti jsme je měly, ale pak se někam ztratily. Se sestrou marně vzpomínáme, jak jedna, pro nás nejkrásnější zněla. A jen si pamatujeme – „až zafouká nám zprudka pod límce, vrátíme se zas domů k mamince. A tak mě napadlo napsat Vám, zda najdete, nebo poradíte jak najít.

  2. Mateřídouška napsal:

    Dobrý den, byla jsem malá holčička, když nám maminka předčítala z Mateřídoušky. Vystřihovala básničky, které se jí moc líbily. Ještě v dospělosti jsme je měly, ale pak se někam ztratily. Se sestrou marně vzpomínáme, jak jedna, pro nás nejkrásnější zněla. A jen si pamatujeme – „až zafouká nám zprudka pod límce, vrátíme se zas domů k mamince. A tak mě napadlo napsat Vám, zda najdete, nebo poradíte jak najít. Jednalo by se pravděpodobně o roky 1954 – 1957.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *