KŘÍDLA VLASTI – 8.ročník – 1960

Dnes archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1960 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: KŘÍDLA VLASTI. — Vychází čtrnáctidenně. – Vydává Svaz pro spolupráci s armádou ve Vydavatelství časopisů MNO, Praha 2, Vladislavova 26. –  Vedoucí redaktor Jiří Borek. – Grafická úprava Dr. Karel Helmich. Členové redakce: Josef Frýba, Jaroslav Lažanský, Ema Márová, Karel Masojídek, Vlasta Pikrtová, Jan Šára. Redakce: Praha 2, Lublaňská 57, tel. 50802. – Administrace: Vydavatelství časopisů MNO, Praha 2, Vladislavova 26, telefon 221247.  Cena výtisku 2,— Kčs. — Předplatné na půl roku 26,—- Kčs. – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. –  Objednávky přijímá každý poštovní úřad a doručovatel. — Za původnost příspěvku ručí autor. – Nevyžádané rukopisy se nevracejí.  –  Tiskne Grafická Unie n. p.   A-23043″

V každém čísle se našlo mimo odborných článků i místo pro “prózu”:

KŘÍDLA VLASTI presentoval i nově vycházející knihy. “Knížku zpracoval kolektiv autorů— odborníků v otázkách civilní obrany. Úvodní kapitola obsahuje politické zdůvodnění nutnosti masové přípravy k civilní obraně a zásadní informace o strategii : taktice západního vojenství. To je důležité znát, neboť strategická koncepce určuje zbraně, kterých má být ve válce použito — a podle toho je pak třeba organisovat a budovat ochranná i obranná opatření. Další kapitoly podávají přehled a podrobný popis klasických bojových zásahových prostředků — trhavých pum, tříštivých pum a zápalných prostředků, dále jsou probrány všechny používané atomové a vodíkové zbraně.”  :

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1960, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla KŘÍDLA VLASTI zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *