Kompletní OHNÍČEK – 28.ročník – 1977-78

Dnešních 24 čísel časopisu OHNÍČEK 28.ročník z let 1977-78 pro www.detske-casopisy.cz do PDF převedl Josef M. Děkujeme!

OHNÍČEK byl ve svém 28.ročníku (1977-78) „zábavným čtrnáctideníkem„. Vydávala jej česká ústřední rada PO SSM (Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže) v Mladé frontě v rozsahu 32 stran tištěných v typicky „ohníčkovském“ formátu – A5 naležato. Šéfredaktorkou byla Marie Lapáčková, její zástupkyní Eliška Knotová. Výtvarnou redaktorkou byla Věra Faltová.

Jen telegraficky k výše jmenovaným  dámám – Marie Lapáčková byla šéfredaktorkou OHNÍČKU v letech 1971-1986 a po celou tuto dobu v časopise vycházel komiks OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY, kde byl autorem námětů její manžel Jiří Lapáček. Eliška Knotová byla momo jiné i šéfredaktorskou časopisů PIONÝRSKÁ ŠTAFETA (1971) , MATEŘÍDOUŠKA (1980). Věra Faltová (*1932  +2009) ve spolupráci s Jiřím Havlem a Vojtěchem Steklačem vytvořila nezapomenutelné komiksy KOCOUR VAVŘINEC a BARBÁNEK.

Mezi zavedené rubriky „zábavného čtrnáctideníku“ OHNÍČEK patřila stránka PIONÝRSKÉ GLOSY – s patřičným ideovým nádechem. Nejsem si jistý, že jsem ji jako dítě alespoň jednou přečetl. Patřila mezi stránky typu „automaticky listuji dál“.

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_pionyrke_glosy

Do podobné kategorie patřila i stránka s rubrikami CO? JAK? PROČ?  a POZOR! OPSÁNO Z VAŠICH DOPISŮ.

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_co_jak_proc

Rubriku KUKÁTKO  jsem si zařadil podobně. Žádný pionýrský průkaz jsem nevlastnil a známky do něj nelepil. Vůbec mne tedy  neznepokojovaly otázky typu „Prohlédni si svůj pionýrský průkaz. Máš tam fotografii, je podepsaný, správně vyplněný, máš všechny známky? Co kdyby nebyl v pořádku …

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_kukatko

Zato stránky s krelenými příběhy  jsem nikdy nepřeskakoval. A v OHNÍČKU bylo vždy co „číst“. Jen ve 28.ročníku (1977-78) vycházely komiksy: HAVRANÍ DOGA, OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY, OLIVER TWIST, KOUZELNÁ LUCKA a BARBÁNEK.

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_havrani_doga

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1.DÍL píše na stranách 173-174:„Posledním námětem s chlapeckou tematikou do roku 1985 je seriál Havraní doga (1977-79), který na námět I.Pechara kreslil V. Krb. Havraní doga vycházela pravidelně na dvoustránce po celé dva roky (96 stran).
Sleduje osudy nově přistěhovalého chlapce Zbyňka na sídliště, kde se záhy dostává do sporu s chlapci z původní kolonie. Výhrady tzv. Zavadiláků proti Škvárobetoňákům přinášejí zúčastněným řadu nesnází. Zbyňkova doga a její nemoc nakonec sblíží jejího majitele s nepřátelskými chlapci.  Seriál má charakteristickou úpravu – záhlaví s neměnným obrázkem hrdiny s dogou. Následují nestejně velké černobílé kresby s bublinkami s textem.
Je dlužno konstatovat, že kresby působí staticky, spíše ilustrují děj. Protagonisté příběhu v kresbách splývají. V první polovici seriálu jsou jednotlivé obrázky očíslovány (356 obrázků). Jde tedy vlastně o hojně ilustrovanou literární předlohu.
Výtvarné stránky seriálu si povšiml O. Neff v souvislosti s hodnocením kreseb K. Saudka. Říká, že Saudek věru neměl problémy, s nimiž zápasí F Kobík v „ABC‘ nebo Vladimír Krb v „Ohníčku“, když se snaží od sebe odlišit fyziognomie postav … 17) Ohníček se snažil do své náplně zařadit i tolik oblíbené chlapecké seriály. Seriály měly snahu čerpat z prostředí pionýrů, ale bez hutného nosného děje to byla pouze snaha pro snahu. Očekávání nesplnila. Jestliže Aleňáci a Havraní doga přece jen dosáhly jistého úspěchu, lze to přičítat spíše tomu, že je nesešněrovávala příslušnost k pionýrské organizaci, která trpěla přílišnou návazností na školu a nedostatkem kvalitních vedoucích. Oba seriály totiž přinášely dobrodružství, která hrdinové prožívali ve svém volném čase, a snad proto z nich vycházeli jako živé postavy.

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_otazniky_detektiva_stiky

Přitažlivým typem soutěžního seriálu s detektivním námětem, kde k podání zápletky používají autoři techniky kresleného seriálu, ale konečné řešení ponechávají na čtenáři, se staly Otazníky detektiva Štiky (Jiří Lapáček, Jiří Kalousek, 1971-80; 1981-84, pokračuje dále). Některé příhody byly zpočátku podle Pifa. Černobílé a později barevné obrázky s textem umístěným jak v bublinkách, tak i pod obrázky vtahují čtenáře nekompromisně do děje. Očekává se od nich postřeh, důvtip a správný úsudek. Spolupráce čtenářů na vyřešení „případu“ spočívá v odeslání korespondenčního lístku se správným rozuzlením (které bude po slosování odměněno).
O popularitě seriálu, který se nevyhnul i slabším námětům, svědčí to, že vycházel téměř nepřetržitě a byl zařazen na zadní stranu obálky. Do konce roku 1985 čítal seriál celkem 146 pokračování.“

Že v roce 2012 vydalo nakladatelství Albatros 120-ti stránkovou vázanou knihu s výběrem z více než 350 příběhů, je věc všeobecně známá. Méně známá skutečnost o tomto kresleném seriálu je, že v září 2013 jej v překladu Kristin Kilsti vydalo norské nakladatelství Commentum Forlag pod názvem Detektiv Dranges mysterier. O vydání seriálu v roce 2013 údajně projevili zájem i francouzi.

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_oliver_twist

Starana 170: „J.Javorský obdobně přistupuje k jiné látce, románu Ch. Dickense Oliver Twist (1977-79, 48 x ), který ve dvoustránkových kreslených dávkách s textem pod obrázky vycházel v časop ise po dva roky. Samotný příběh je podán napínavě , ovšem v závěru vše najednou spěje k rychlému konci. Nicméně oběma pokusům se zajisté podařilo vzbudit zájem o literární předlohu, jako se o to pokouší filmové, divadelní a rozhlasové dramatizace.“

A ještě malá pikantnost, respektive kuriózní „tisková chyba“ týkající se OLIVERA TWISTA. V čísle 6 a 7 je na boku druhé stránky kresleného zpracování napsáno: „NA MOTIVY POVÍDKY MARKA TWAINA KRESLÍ JAN JAVORSKÝ“ 🙂 V předchozích číslech i následujícíh číslech už je správně uvedeno: „NA MOTIVY CHARLESE DICKENSE KRESLÍ JAN JAVORSKÝ“

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_kouzelna_lucka

Strana 178: „Seriál Kouzelná Lucka (1975- 83, 192 x ) se rozběhl v časopise v roce 1975 a úspěšně pokračoval devět let.“ Více o tomto seriálu bylo publikováno 22.10.2015.

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01_barbanek

Strana 177: „Autorem námětu Barbánek (1976-84) je Jiřík (= Jiří Havel), kreslí V. Faltová. Stejně jako u předchozího seriálu nese každé jednotlivé pokračování vlastní název. Barbánek prožívá slunné i stinné stránky svého psího života. Neustále žárlivě zápasí o přízeň svého pána Honzíka a často, proti svému záměru, si ho i znepřátelí. V seriálu se objeví i kotě, které jako by z oka vypadlo Kocouru Vavřincovi, hrdinovi úspěšného seriálu V. Faltové a D. Lhotové z Mateřídoušky.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v letech 1977-78, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_01

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_02

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_03

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_04

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_05

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_06

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_07

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_08

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_09

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_10

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_11

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_12

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_13

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_14

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_15

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_16

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_17

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_18

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_19

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_20

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_21

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_22

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_23

OHNICEK_28.rocnik_(1977-78)_cislo_24

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *