Kompletní ABC – 37.ročník – 1992-93

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1993-93 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Moc děkujeme!

V tiráži dnes archivovaného čísla se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktor J.Kalina. Zástupce šéfredaktora PhDr.R.Baudis. … Grafická úprava – Z.Kocourková, I.Holičová. …“ Počátkem roku 1992 odešel do důchodu dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman a na jeho místo nastoupil Jiří Kalina, který na této pozici působil v letech 1992-1993. V roce 1993 jej od 14.čísla vystřídal Rudolf  Baudis, který šéfredaktoroval do roku 1998.

Od mládí jsme různým i autoritami, počínaje našimi učiteli na základní škole, utvrzováni o tom, jakým jsou češi šikovným národem kutilů. Nejsem samozřejmě schopen posoudit skutečnou objektivitu   tohoto tvrzení, takže připouštím, že se může jednat o uměle pěstovanou legendu, stejně tak jako statisticky podložené pravdivé tvrzení. Třeba jsou skutečně (procentuelně na hlavu) češi šikovnější než jejich bratři na východě, západě, severu či jihu. Časopis ABC každopádně polytechnickou výchovu na svých stránkách podporovalo.

Dovoluji si citovat z oficiálního webu časopisu www.abicko.cz:

Atlas ABC a především vystřihovánky. Právě počínaje 17. ročníkem získaly sympatické kartičky Atlasu svou konečnou podobu (s obrázkem na přední a s podrobnými informacemi na zadní straně) a vycházely nepřetržitě celé čtvrtstoletí. Poslední Atlas ABC vyšel v č. 26 / roč. 41 (11.8.1997) a je škoda, že se tato kapitola uzavřela. Kartičky Atlasu nebyly jen pouhou encyklopedií, suplující absenci podobných publikací na socialistickém knižním „trhu“, ale nesly v sobě navíc výchovu k systematičnosti – což je vlastnost, která se papírovému modeláři velmi hodí.
Vystřihovánky se v 17. ročníku začínají postupně přemisťovat coby déčka doprostřed časopisu, takže je bylo možno snadno vyjmout, zpracovat či archivovat. A až na nepraktické výjimky (v ročnících 21-24 vycházely dvojlisty vystřihovánek nikoli uprostřed časopisu, ale pod obálkou) je tam nacházíme dodnes – i když název déčka již není používán.“

OBRAZOVÁ ŠKOLA ABC začala vycházet už ve 3.ročníku (1959), ve 4.ročníku (1960) už ale chyběla a byla obnovena v roce 1973  (18.ročník). OBRAZOVÁ ŠKOLA ABC názorně přibližovala nejrůznější témata grafickou formou s minimálním množstvím textu. Redakce ABC v tomto nebyla originální (MLADÝ HLASATEL, RODOKAPS, VPŘED), ale díky vnějším okolnostem dokázala tisknout OBRAZOVOU ŠKOLU nejdéle. Vyšly už zřejmě všechny komiksy, které byly v ABC publikovány (VELKÁ KNIHA KOMIKSŮ, ZLATÁ KNIHA KOMIKSŮ, ….), znovu vyšly tiskem papírové modely ( ZLATÁ KNIHA VYSTŘIHOVÁNEK), určitě by si své kupce našla i výpravná „VELKÁ KNIHA OBRAZOVÝCH ŠKOL ABC“ : -)

Jakýmsi protipólem „přírodověděckého“ ATLASU ABC byl TECHNICKÝ ATLAS ABC, který na stejném principou (vystřihovací oboustranné kartičky, které bylo možno systematicky uspořádat do kartotéky) přinášel pravidelně monotematické série kartiček lokomotiv, automobilů, formulí, letadel, družic, lodí, vrtulníků, ….

Dnes archivovaný ročník ABC spadá do období, kdy „tržního prostředí“ drsným, ale převážně fungujícím způsobem přivodilo konec některých, do té doby zaběhlých, dětských časopisů (SEDMIČKA, PIONÝR – FILIP, STEZKA, …). Svůj díl na jejich konci měly částečně i nově příchozí časopisy typu BRAVO (spolu s ostatními podobně založenými časopisy). ABC muselo reagovat, chtělo-li přežít. Z dnešního pohledu se zatím zdá že reagovalo správně – přežilo, vychází v tištěné podobě dodnes. A i když nechci ať to zní trochu škodolibě, musím přece jen dodat: narozdíl od časopisu BRAVO u kterého možná částečně platí ono české přísloví „s čím kdo zachází, tím také schází“.

ABC začalo vkládat „postery“ (pro mladé čtenáře), tedy plakáty (pro nás starší) – poskládané ze čtyř stran – tedy formát A2. Samozřejmě s úlitbou sponzorovi – jeho logem. A tak se ABC přehouplo z období log komunistické ideologie (rudé hvězdy, pionýrské znaky, srpy a kladiva, …) do období log sponzorů : -)

Větší propojení časopisu se svými čtenáři – předplatiteli je snem každé redakce. K dokonalosti dovedl myšlenku čtenářských klubů časopis MLADÝ HLASATEL díky Jaroslavu Foglarovi. Později si s obdobnou myšlenkou zahrávaly i další časopisy – PIONÝR, PIONÝRSKÉ NOVINY, OHNÍČEK, JUNÁK i ABC, které s tímto způsobem komunikace se svými čtenáři pokračovalo i po roce 1970. Smyslem nebylo vytvářet kluby podle kamarádství, prakticky se jednalo se spíše o pionýrské družiny (typu školní třída = pionýrský oddíl), které se zapojilovaly do soutěží redakce ABC. Od září 1973 bylo upuštěno i od těchto soutěží a kluby – družiny se z ABC vytrácejí. Po roce 1990 se redakce ABC pokouší o renesanci – třeba v 37.ročníku (1992-93) pravidelnou, trochu komiksovsky vedenou dvoustranou KLUBOVNA 1.

Přechod ze socialisticky centrálně plánovaného hospodářství na tržní prostředí je hezky reflektován i časopise ABC – třeba pravidelným SLOUPKEM BUDOUCÍCH ÚSPĚŠNÝCH PODNIKATELŮ.

Dvoustrana KOLEM SVĚTA byla namixována krátkými spíše mainstreamovými informacemi – takovou všehochutí, nevyžadující soustředěné vnímání a delší čas. Obdobná rubrika se v různých obměnách a pojmenováních vyskytovala téměř u všech časopisů pro děti a mládež.

Poslední strana 37.ročníku ABC patřila kreslenému seriálu STROJ ČASU, který začal vycházet od prvního čísla předchozího ročníku. Poslední část vyšla v 7.čísle. Od 8.čísla 37.ročníku ABC začal vycházet komiks GOLEM – končil ve 20.čísle. Od 21.čísla byl otiskován komiks DĚTSTVÍ INDIANA JONESE. Doby, kdy začal kreslený seriál vycházet v prvním čísle nového ročníku a končil poslední stránkou posledního čísla ročníku, skončily.  Snaha o udržení předplatitelů se projevila i tímto redakčním plánem : -)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 1992-93, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ABC  – kliknutím na náhled strany:

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_01

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_02

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_03

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_04

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_05

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_06

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_07

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_08

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_09

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_10

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_11

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_12

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_13

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_14

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_15

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_16

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_17

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_18

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_19

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_20

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_21

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_22

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_23

ABC_37.rocnik_(1992-93)_cislo_24

One Response to Kompletní ABC – 37.ročník – 1992-93

  1. Petr Palička napsal:

    Dobrý den, rád bych se registroval na vašem webu, ale jak jsem se dočetl, tak časopis ABC už nehledáte. tím pádem nemám co nabídnout. Přesto bych rád některé ročníky ABC alespoň prohlédl, i třeba bez možnosti stažení (chápu, když nemám co nabídnout). Je nějaká možnost pouze pro čtení? Díky Petr Palička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *