JUNÁK – 4.ročník – 1918

Nejstarší časopis pro mládež, který (s 2x dvacetiletým zákazem a 1x pětiletým zákazem) vychází dodnes. Jen pro zajímavost, v prvních 100 letech (od roku 1915) má JUNÁK jen 57 ročníků!

JUNÁK – LIST PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ vycházel v roce 1918 pochopitelně černobíle, ve formátu 23 x 15,5 cm. 4.ročník má celkem 160 stran – v šesti sešitech (10 číslech). Ilustrací i fotografií je zde poskromnu, grafická úprava spíše strohá, stránky jsou číslovány průběžně.

Záhlaví časopisu obsahuje textovou informaci o ročníku, dni vydání a pořadovém číslu časopisu. Graficky vyvedená hlavička (z pera Mikoláše Alše) se siluetou chodského psa a nápisem JUNÁK – ČASOPIS PRO DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ orgán spolku „JUNÁK – ČESKÝ SKAUT“. V záhlaví časopisu je též uvedeno: „Řídí redakční kruh. Za redakci zodpovídá Ant. B. Svojsík, vrchní vůdce. Předplatné 4 K i se zásilkou, jednotlivá čísla po 40 h. — Redakce: Praha II. Náplavní ulice číslo 5. — Administrace: Emil Šolc, nakladatelství v Karlíně Královská třída.“

Dvojčíslo 4-5 z 15. března 1918 přineslo na stranách 70-72 výroční zprávu A.B. Svojsíka:

SPOLEK JUNÁK – ČESKÝ SKAUT V ROCE 1917 Výroční zpráva vrchních vůdců, přednesená na valné hromadě vrch. vůdcem. A. B. Svojsíkem.
Veliká doba, kterou prožíváme, vrhla těžké stíny na celý veřejný život a postihla těžce také řady junáctva i vůdců, avšak ukázala také na význam charakteru a význam jeho pro jednotlivce, národ i celou společnost lidskou a velela nám, kteří cítíme se zodpovědnými za český skauting, abychom nedali zaniknouti svému, třeba skrovnému ústředí, ale abychom svědomitě pracovali s oddíly, které vytrvaly, sbírali zkušenosti dobré i nepříznivé, postupně budovali program i vnější formy, vhodné pro české poměry, aby byly po ruce, až se počne s praktickým prováděním skautských stěžejních zásad ve větším rozsahu. Přehlížejíce stav výchovy mládeže u nás i v cizině, prostředky a výsledky její, nebyli a nejsme o tom ani na okamžik v pochybnostech, že chvíle ta přijde.
Spolek náš vznikl asi 2 měsíce před počátkem války, celá doba naší činnosti proběhla v době válečné a celý život u nás nese jeho známky. Jinde již jsme mohli býti, kdyby nebylo pro nás jako pro jiné nutnosti přírodní spodobovati se s okolím a proudy v něm se ženoucími.
Bylo-li odvahou a uměním zároveň vésti spolek neobvyklých u nás úkolů v počátcích válečného víru, zůstává stejným uměním z tohoto víru jej vyvésti. Sbory vychovatelské í široká veřejnost stýská si čím dále hlasitěji do vlastností nynější mládeže, a ani my nemůžeme býti jen a jen spokojeni. Div ještě, že více nepociťujeme těžkosti doby, když dokořán otevřeny jsou brány přístupu do řad našich junáků všem, ať přicházejí odkudkoli.
Zásluha o to, jak vítězíme nad nesnázemi, nebo aspoň jak jim odoláváme, náleží z největšího dílu osobám, které jistě z nezištného nadšení vzali na sebe vésti skautskou mládež. Jen v oddílech a ve sboru vůdců jeviti se mohou nesnáze, se kterými bojujeme a bylo by žádoucí pro zdar celého našeho úsilí, aby kde kdo ze členstva snažil se vniknouti do života v klubovnách, v táborech a na vycházkách, neboť vůdcové i mládež vidouc zájem u dospělých, se zvýšenou horlivostí i také s živějšími pocity vlastní odpovědnosti by pracovali. …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK v roce 1918, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JUNÁK zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *