JISKROVCI – kreslený seriál ze 4. a 5. ročníku VPŘEDU (1948-50)

Dnes archivovaný kreslený seriál JISKROVCI z časopisu VPŘED z let 1948-50 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Lenka L. Veliký dík!

Lenka L. poslala i následující info: „Vpřed, již bez J. Foglara a Rychlých šípů, sloučený s Junákem a neustále přejmenovávaný, se na začátku roku 1949 snažil rozčarované a zklamané čtenáře získat seriálem JISKROVCI. Téměř 80 barevných pokračování o skupince chlapců a děvčat jedné střední školy (původně recitační kroužek Jiskra) tvoří druhý nejdelší seriál Jana Fischera. Jiskrovci jsou vzorem třídě i škole, organizují sportovní a kulturní akce, druží se s ostatními junáckými a pionýrskými oddíly, účastní se táborů i exkurzí, napravují odpadlíky, odhalují neplechy, agitují, soutěží… Hlavní kvalitu narůstajícím tendenčním námětům (autorství seriálu je dodnes sporné) dodaly zcela jistě Fischerovy kresby, evokující nedobrovolně opuštěné Rychlé šípy. Text seriálu, jak bylo pro poúnorovou dobu typické, byl vysázen pod obrázky. Omezování a postupné osočování samotné osoby kreslíře se stupňo v alo. Stránka s Jiskrovci se začala rozpadat v jakousi obrazovou školu, poučující jak se orientovat v terénu, jak zvětšit pionýrský znak apod. „

Kreslí Dr. Fischer, bylo uvedeno pod obrázky postaviček, nápadně připomínající styl jakým byly vyvedeny příběhy Rychlých šípů. To bylo ve 27. čísle 4. ročníku (1948) časopisu JUNÁCI VPŘED. Bez tradičních komiksových „bublinek“ vycházeli JISKROVCI až do 46. čísla 5. ročníku  (1950) VPŘED. Celkem bylo publikováno 70 stran.

K samotnému 5. ročníku časopisu VPŘED jsem relativně obšírně (včetně měnících se názvů časopisu) psal článek 14.6.2019 >>>

Publikace DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20. STOLETÍ autorů Prokůpek, Kořínek, Foret a Jareš (r.v. 2015) na stranách 325 a 361 k JISKROVCŮM uvádí:

„Po několika číslech bez obrázkových seriálů byl v čísle 27 na zadní straně prezentován příběh nehody v chemickém školním kroužku Jedna z tisíců. Text pod obrázky je spíše obecný a namísto rozvíjení děje přímo oslovuje čtenáře, autorem obrázků byl Jan Fischer (až do č. 35 uváděn jako „Fišer“). V následujícím příběhu Úklidová brigáda (č. 28/1948) se z třídního kolektivu vymezí coby hlavní hrdinové Ivan a Mirek, kteří poté v dalších pokračováních odhalí v opuštěném domě skrýš „zatajených textilií“, jež předají SNB. Následně je seriál restartován a v rámci školní třídy na místo Ivana s Mirkem přichází na scénu chlapec Zdeněk (vizuálně omlazená podoba Mirka Dušína) a s ním recitační skupina Jiskra. Nejen kresbou, ale zpočátku i po stránce příběhové se seriál, jehož jednotlivá pokračování nesou pokaždé pouze titul bezprostřední epizody prožívané kolektivem označovaným tradičně jako Jiskrovci (č. 27/1948- 49 až 46/1949- 50, 70x), snažil co nejvíce imitovat nahrazované Rychlé šípy – a to jak v rovině dobrodružné (nechybí konfrontace se záškodnickou venkovskou partou, pátrání v neznámé čtvrti, velká táborová hra), tak humoristické (lyžování s falešnými vousy). Na druhou stranu se však objeví i branné cvičení s armádou a neustálé zdůrazňování, že skupina Jiskra by se neměla cítit oddělená od celku třídy. Seriál přešel i do pátého ročníku časopisu vydávaného pod zjednodušeným (původním) názvem Vpřed, postupně však převládá toporná agitace (ve 26. pokračování Jiskrovci vstupují do Pionýra a agitují ve škole; pionýrský znak přibyl i do záhlaví seriálu), až se nakonec seriál mění ve stránku poučných ilustrací s náměty pro činnost pionýrské družiny, ve kterých už původní hrdinové vystupují jen v roli statistů.“

„Týdeník Vpřed se na počátku školního roku 1949-50 vrátil ke svému původnímu názvu, na jeho zadní straně však stále pokračoval komentovaný seriál Jiskrovci v kresbě Jana Fischera. Návodný obsah cyklu postupně rezignoval na jakoukoli naraci a počínaje číslem 31 se fakticky proměnil v pásmo obrazových škol, které měly pionýrům názorně objasnit, jak obvázat zraněnou končetinu, používat morseovku nebo zapálit vatru. V následujícím, posledním ročníku, jenž vycházel pod názvem Vpřed, pionýři, se už žádné kreslené příběhy neobjevily. Posledním dozvukem tohoto periodika pak byly Táborové noviny, které vycházely o prázdninách 1951 a v tiráži sdělovaly „řídí redakční kolektiv časopisu Vpřed – pionýři“. Každé z šesti vydaných čísel obsahovalo nejméně jeden nesignovaný komentovaný seriál, který měl čtenářům osvětlit, jak se má správný pionýr chovat a čeho se má naopak vyvarovat. Například ve čtyřpanelové etudě Domýšlivci nejsou silní – lepší práce kolektivní se protagonista Pavel snaží obsadit příliš mnoho oddílových funkcí a brzy zjistí, že všechny nemůže zvládnout.“

A ještě heslovitou informaci ke kreslíři JISKROVCŮ, z výše uvedené publikace:   Jan Fischer (* 22 . 1. 1907  +8. 1. 1960) „Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze (1929), obor však coby advokátní koncipient praktikoval jen krátce a brzy se začal profesionálně věnovat karikatuře a ilustraci. Již během studií strávil rok v Paříži, po splnění vojenské služby pak odjel na rok do Anglie, kde si doplňoval výtvarné vzdělání, pracoval jako propagační výtvarník a přispíval i do tamních sportovních magazínů . Doma spolupracoval s řadou periodik, v nichž otiskoval kresby rovněž zejména se sportovními náměty. Obrázkovými seriály příležitostně přispěl již v polovině 30. let do sportovního Staru či dětské Rajské zahrádky, především však určil kanonickou výtvarnou podobu Rychlých šípů. Za války krátce vytvářel strip pro dospělé Pan Bacil; nejen svými karikaturami se zapojil i do odboje. Později se věnoval také olejomalbě . Po válce vytvářel klubácká Orlíkova dobrodružství pro orelský časopis, po únoru 1948 pak kreslil seriál o Jiskrovcích.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VPŘED z let 1948-50, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VPŘED – kliknutím na náhled strany:

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla VPŘED  zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *