Jeden z nejlepších meziválečných časopisů – LÍPA – 11.ročník – 1930-31

Dnes se v archivu objevuje LÍPA – měsíčník dorostu čs.červeného kříže11.ročník1930-31.  Kompletní ročník časopisu LÍPA do archivu www.detske-casopisy.cz poskytnul Damro.

Časopis LÍPA vycházel v letech 1921-1925 jako MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE.

Pak došlo k jeho přejmenování a původní název titulu se přesunul do podtitulu časopisu. V číslování ročníku navázal(a) LÍPA  v letech 1926-1940 na MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE, proto má dnes archivovaný ročník LÍPY číslo 11.

Souvislosti s vydáváním časopisu LÍPA popisuje vyčerpávajícím způsobem Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – strany 344-346 : „Časopis, tištěný na kvalitním papíře, v prvních letech pod jménem MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE, plnil funkci věstníku Československého červeného kříže pro jeho členskou mládež, sloužil jako koordinační časopis, zprostředkovával styk jednotlivých skupin dorostu ČČK a organizoval i mezinárodní dopisováni s mladými členy Červeného kříže z jiných z mí. Ještě v podobě MĚSÍČNÍKU DOROSTU ČK časopis programově seznamoval čtenáře s jednotlivými zeměmi světa a jejich obyvatelstvem, a to včetně představení literatury daného národa, fotografií či státní hymny. Otiskoval články zdravotnické, často podané zajímavou a zábavnou formou. Dále publikoval návody k ručním pracím a zprávy o činnosti dorostu ČČK včetně fotografií.

V devátém čísle 4. ročníku (1924/1925) vyzval Měsíčník čtenáře k hledání nového názvu pro svůj časopis. Počínaje ročníkem 1925/1926 se pak časopis změnil na mnohem šířeji zaměřený beletristický časopis s novým názvem Lípa, určený mládeži mezi 10-15 lety. Jeho obrazový doprovod tvořily vedle reprodukcí výtvarných děl i fotografie, dokonce ve formě fotografických příběhů čtenářů. Funkci informačního věstníku organizace plnil titul i nadále, tento druh obsahu se však přesunul do samostatného oddílu časopisu, který dostal roku 1927 název NAŠE PRÁCE. Časopis se zvlášť soustředil na Slovensko, často se objevovaly příspěvky ve slovenštině a fotografie slovenských autorů. Od 8. ročníku (1927/1928) měl časopis slovenskou mutaci s názvem SLNIEČKO. Časopis zanikl v roce 1940 po „zákazu činnosti skupin dorostu Červeného kříže“.

Lípa otiskovala ukázky z klasické české i světové literatury, články o zdravovědě, ale i přírodovědě, umění a zeměpisu. Časopis koncepčně publikoval materiály věnované ochraně přírody, sbírání léčivých bylin, tělesné výchově, propagaci tance a rytmiky. Publikoval i svou vlastní Knihovničku Lípy. Titul měl kvalitní obrazový doprovod, tvořený kromě původních ilustrací řadou reprodukcí obrazů, grafik i fotografií plastik významných domácích tvůrců. Těžištěm Lípy se stala beletrie, jak původní, tak klasická domácí i přejatá a přeložená v rozsáhlých ukázkách, a to z mnoha světových literatur s těžištěm v literatuře ruské a angloamerické. Časopis tiskl i písně s notovými zápisy, scénáře k dramatickým divadelním scénkám, beletrizované životopisy,
vzpomínky na slavné osobnosti a naučné texty z mnoha oborů, včetně sportu, ochrany přírody, výchovy ke sběru léčivých bylin atd.u , Publikoval práce čtenářů. Na obálce tiskla Lípa reklamu na tehdy obvyklé výrobky inzerující v dětských časopisech, např. mýdlo Hellada či zubní pastu Thymolin.

Přílohu LÍPY pro nejmenší čtenáře vydával Československý červený kříž nejprve pod názvem NAŠIM NEJMLADŠÍM, posléze RADOST (1924-1942), nejprve jako osmistránkovou přílohu, od roku 1925 jako samostatný časopis s podtitulem ČASOPIS PRO NEJMLADŠÍ DOROST ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE. Vycházela na menším formátu a jejím obsahem byla velkým písmem tištěná poezie a próza pro nejmenší, klasické pohádky, kašpárkovské dialogy, písně s notovými zápisy, řada obrázků, většinou kreseb a kvalitních, černobílých obrazových reprodukcí. Součásti obsahu byla i lidová slovesnost (písně, říkadla, přísloví), náměty na loutková představení a tvorba čtenářů, literární i výtvarná. Kvalitu přílohy podtrhuje i spolupráce s Josefem Ladou, který zde otiskoval příběhy svých zvířecích hrdinů, např. kocoura Mikeše. Příloha tiskla i Alšovy obrázky a mělo svou slovenskou část.

Spolu se ZLATOU BRÁNOU byla RADOST čtenářsky nejúspěšnějším a nejkvalitnějším časopisem pro mladší děti v první republice, v ročníku 1930/1931 dosáhla na svou dobu mimořádného nákladu 32 000 výtisků.

Jako další přílohu LÍPY a její slovenské obdoby SLNIEČKA vydával Československý červený kříž vedle RADOSTI také „věstník našeho dorostu“ s názvem NAŠE PRÁCE (1927-1940), vycházející měsíčně. Příloha, vedená A. Kovaříkovou, otiskovala dopisovatelské zprávy z různých skupin dorostu ČsČK, především ale články zdravovědné. Beletrii zastupovaly např. humorné dialogy s Kašpárkem jako oblíbeným dobovým dětským hrdinou. Časopis měl ještě další  přílohu VEDOUCÍ DOROSTU pro starší členy organizace a dospělé.“

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu LÍPA – kliknutím na náhled strany:

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_01

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_02

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_03

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_04

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_05

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_06

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_07

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_08

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_09

LIPA_11.rocnik_(1930-31)_cislo_10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *