HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ

 

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ
PODTITUL:

ROKY VYDÁVÁNÍ: 

VYDAVATEL:

ROČNÍKY
00.ročník (1990) 01.ročník (1991)