HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 3.ročník – 1993

Dnes archivovaná čísla časopisu HPM – HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1993 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Veliký dík!

V tiráži 1. čísla časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v prosinci 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: Zuzana Nová. Fotografické práce: Daniel Šperl. Redakční rada:  V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, Ing. M. Mamula …“

Člen redakční rady Václav Janovský na druhé straně 1. čísla píše:

Vážení čtenáři!
Dostává se Vám do rukou první číslo třetího ročníku časopísu, který vznikal v obrovských těžkostech. Zatím není vše tak, jak bychom si mi všichni přtili. Přesto se v roce 1992 podařilo udržet pravidelnost vyddvóní a konečně také vyrovnat dluh z roku 1991 vydáním Speciálu. V letošním roce se dá počítat s nepatrným nárůstem ceny, který zatím nedokážeme odhadnout. Do značné míry můžete tento problém ovlivnit i vy pravidelným nákupem, nebo získáním dalších čtenářů, neboť zatím jsme skutečně zdvislí na prodeji každého čísla.
Přesto doufáme, že i v letošním roce se budeme pravidelně setkdvat na stránkách HPM. Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a za celou redakční radu Vám přeji mnoho úspěchů a hlavně zdraví. Václav Janovský
Pro ty jež si nás chtějí předplatit je zde otištěn vzor, jak vyplnit složenku typu A. Pro letošní rok (12 čísel) činí předplatná částka Kčs 300,– a pololetí (6 čísel) činí předplatné Kčs 160,-. Čtvrtletní není pro pomalost pošt letos zavedeno. Děkujeme za pochopení.

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ se specializoval na techniku armád válečných konfliktů posledního století. V souvislostech popisoval bojové operace a problémy s nimi související. Obsah každého čísla je věnován konkrétním typům bojové techniky a související články jsou psány právě s ohledem na plastikové modeláře. V každém čísle byly barevné fotografie, pérovky i barevné bokorysy.

Do časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ přispívali renomovaní historici i techničtí nadšenci. Šéfredaktor Ivo Pejčoch je autorem řady odborných knih (například OBRNĚNÁ TECHNIKA, zaměřených na obrněné bojové prostředky jednotlivých států ve 20. století).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1993, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *