HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 1.ročník – 1991

I dnes archivovaná čísla prvního ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Cena 28 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: D. Liebischová. Fotografické práce: B. Rybička. Redakční rada:  lng. J. Nepevný, V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, J. Nepevný, Ing. M. Mamula …“

V úvodníku redakce píše:

„Vážení přátelé, držíte v rukou první číslo nového ročníku našeho časopisu. Na rozdíl od loňského roku budeme letos vycházet pravidelně již jako měsíčník. Nabídneme Vám množství technických i historických článků, samozřejmě doplněnými fotografiemi, výkresy i kamuflážními schématy v barvě. Chybět nebude ani rubrika pro modeláře a inzertní stránka, tuto část chceme naopak proti předešlým číslům rozšířit. Nepravidelně zde najdete také popisy muzeí zaměřených na vojenskou techniku a rady, kde najít v zahraničí specializované modelářské obchody. Děkujeme Vám za dopisy a připomínky k naší práci. Budeme se snažit její výsledky nadále zlepšovat a doufáme, že i do budoucna si zachováme přízeň Vás, čtenářů. Vaše redakce“

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ se specializoval na techniku armád válečných konfliktů posledního století. V souvislostech popisoval bojové operace a problémy s nimi související. Obsah každého čísla je věnován konkrétním typům bojové techniky a související články jsou psány právě s ohledem na plastikové modeláře. V každém čísle byly barevné fotografie, pérovky i barevné bokorysy.

Do časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ přispívali renomovaní historici i techničtí nadšenci. Šéfredaktor Ivo Pejčoch je autorem řady odborných knih (například OBRNĚNÁ TECHNIKA, zaměřených na obrněné bojové prostředky jednotlivých států ve 20. století).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *