FILIP 4.ročník 1994 – číslo 2

Dnes archivované číslo časopisu FILIP z roku 1994 pro archiv www.detske-casopisy.cz  zaslal jako svůj „vstupní“ časopis Jirkapa. Moc díky!

V tiráži časopisu je uvedeno: FILIP pro -náctileté (kulturní měsíčník) * Kontaktní adresa: P. O. BOX 131, 111 21 Praha 1 * Redakce – Kateřina Dušková, Jilda Záruba * Inzertní oddělení – manažerka reklamy – Karin Vašátová, tel.: 242 16 361, I. 270-273, fax: 242 15 476 * Živočich redakce: Kolombína (myš) * Adresa redakce: V tůních 8, Praha 2, II. patro, návštěvní dny pro veřejnost: uvítáme Vás vždy * Grafická úprava © Zdenka Matyášová a Kateřina Sormová * Vydává PROSTOR, nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera a Michala Štěpánka, spol. s r. o., U Prašné brány 3, 116 29 Praha 1 * Sazba a litografie studio Michael * Z dodaných imprimovaných litografií vytiskla Polygrafia a. s.* Rozšiřuje PNS, Transpress, Mediaprint Kapa, SEND * Objednávky předplatného vyřizuje výhradně redakce přes P.O.BOX! * Cena výtisku 19,90 Kč * Sleva pro předplatitele na 14 Kč * Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha č.j. 714/93 ze dne 14.4.1993 * Toto číslo mělo uzávěrku 6. ledna 1994 * Vychází 1. února 1994 * © PROSTOR 1993″  Rozsah časopisu byl 64 plnobarevných stran.

Zasvěcenější čtenáři www.detske-casopisy.cz jistě sledovali “paradoxní navazování časopisů” na ose MLADÝ HLASATEL – VPŘED – JUNÁCI VPŘED – VPŘED – VPŘED PIONÝŘI – PIONÝR – VĚTRNÍK – PIONÝR – FILIP. Po „odstřižení se“ od názvu PIONÝR byl pro „přejmenovaný“ časopis zvolen název FILPFIlm LIteratura Písničky.

Osvědčené rubriky nesou sice jiné jméno, ale obsah zůstává:

Čtyři strany ve FILIPOVI zabíral komiks o dospívající dívce Jo, která se setkává s Laurentem, mladým hudebníkem. Zatímco se všichni kolem bojí AIDS, oni žijí svůj milostný příběh.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu FILIP z roku 1994, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů, pod náhled titulní strany.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu FILIP – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla FILIP zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *