Další číslo časopisu OHNÍČEK – 16.ročník – 1965-66

Časopis OHNÍČEK byl v letech 1952-1968 měsíčníkem – každoročně vycházelo 12 čísel. Až od roku 1968 do roku 1989 se stal OHNÍČEK opět čtrnáctideníkem – stejně jako jím byl v letech 1950 naž 1952.

Název tohoto českého časopisu pro mládež byl v roce 1949 zvolen pravděpodobně podle sovětského časopisu OGOŇOK – ilustrovaného týdeníku.

V tiráži se uvádí: OHNÍČEK, měsíčník československých dětí. – Vydává ÚV ČSM – Mladá fronta. – Vedoucí redaktor Jiří Binek. Redaktorka Marie Lapáčková. – Graficky upravuje Věra Faltová. Sekretářka redakce Jaroslava Stejskalová. – Redakční rada: Růžena Babická, Karel Černý, Jiří Felix, Václav Chmelíř, Karel Mastný, Vojtěch Steklač, Jaroslav Tichý. – Redakce v Praze 1, nám. M. Gorkého 24. Telefon 22-10-41. – Tiskne Svoboda, graf. závody, n.p., Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43. – Cena 1 Kčs. – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímá administrace PNS, poštovní úřady i poštovní doručovatelé. Námi nevyžádané rukopisy nevracíme.“

Štefan Švec ve své obsáhlé publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 439-440 píše:

OHNÍČEKvycházel plnobarevně, každá strana byla ilustrována. Většinu čísla zabírala próza a poezie, humorná, dobrodružná a výchovná, stejně jako fotografiemi doprovázené cestopisy. Poezie však v obsahu bylo výrazně méně než. např. v MATEŘÍDOUŠCE, na niž OHNÍČEKvěkově navazoval. Úvod a závěr časopisu obstarávala publicistika a zprávy ze sportu, z dění v Pionýru aj. na poslední straně byl kreslený seriál. Časopis tiskl i naučné materiály (např. o umělcích, o architektuře ap.) a také písně s notovými zápisy. Časopis byl doprovázen ilustracemi a fotografiemi, přičemž těžiště se postupem času přesunulo od prvních k druhým.“

A ještě citace z Bakalářské práce Aleny Kubíkové,  2013:

„První číslo časopisu OHNÍČEK vyšlo 2.září 1950. Ohníček navázal na časopis Plamen mládí (1949-1950) a měl svým obsahem doplňovat Pionýrské noviny (1951-1968). Časopis byl určený pro děti od 8 do 12 let. OHNÍČEK vycházel nejprve jako čtrnáctideník (1950-1952). V letech 1952-1968 byl měsíčníkem a od roku 1968 do roku 1989 znovu čtrnáctideníkem. Jednotlivé ročníky se členily v návaznosti na školní rok. Výjimku tvořily ročníky v letech 1956-1962, kdy Ohníček vycházel v návaznosti na rok kalendářní. Časopis od svého vzniku vycházel v nakladatelství Mladá fronta.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍČEK v letech 1965-66, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivované číslo OHNÍČKU  zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *