Další číslo časopisu OHNÍČEK – 15.ročník (1964)

Dnes archivované číslo časopisu OHNÍČEK vycházející v roce 1964 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Šárka K. Děkujeme!

V tiráži časopisu se uvádí: OHNÍČEK, měsíčník československých dětí. – Vydává ÚV ČSM – Mladá fronta. – Vedoucí redaktor Jiřl Binek. Redaktorka Marie Lapáčková. – Graficky upravuje Věra Faltová. – Sekretářka redakce Jaroslava Stejskalová. – Redakční rada: Karel Černý, Jan Čeřovský, Jiři Felix, Václav Chmelař, Lucie Jirotková, Zdeněk Kalous, Milada Rampasová, K. F. Sedláček, J. Tichý. – Redakce v Praze 1, nám. M. Gorkého 24. Telefon 22-10-41. – Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5 – Smíchov, S. M. Kirova 43. – Cena 1 Kčs. – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Objednávky a předplatné přijímá administrace PNS, poštovní úřady i poštovní doručovatelé. Námi nevyžádané rukopisy: nevracíme. – Toto čísto vyšlo dne 8. 11. 1964.“

O zaměření a historii časopisu OHNÍČEK bylo na tomto webu během devíti let publikováno více než 100 článků, takže zájemce o další informace odkazuji na ně.

Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš v téměř tisícistránkovém díle DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20.STOLETÍ na straně 453 v kapitole „5.1.1. Indiáni, piráti a dobrodruzi“ se v podkapitole „Tvorba Gustava Kruma 1964-1970“ zmiňují o níže uvedeném komiksu:

„Ještě měsíc před vinnetouovskou premiérou v Zápisníku se však Krum v kontextu obrázkových seriálů představil na stránkách dětského časopisu Ohníček, kde v komentovaném příběhu Nervy jako špagáty (č. 2-4/1964, 3x) ilustracemi doprovodil text Jiřího Binka o osudech pilota Ivana Kunicyna a jeho boji o život po havárii letadla nad
oceánem. Považovat tento seriál o celkem sedmi stranách a třiačtyřiceti panelech za komiks by bylo problematické, použitá formální podoba je však s ohledem na další Krumovu seriálovou tvorbu signifikantní. Jednotlivé stránky (s výjimkou té první, jíž dominuje detailní pohled na pilota v kokpitu) obsahují šest až sedm panelů, každý
z nich je doplněn třemi až čtyřmi řádky textu. Ten přitom neobsahuje žádné promluvy vypravěče, ale jen přímou řeč postav a vnitřní monolog hlavního hrdiny – užití jazykové složky je tedy „komiksové“, není však umístěna v bublinách, respektive obrazech. Panely nejsou srovnány v řádcích, některé z nich jsou ozvláštněny zakulaceným či přímo kruhovým rámováním (aniž je možno vysledovat nějakou záměrnou pravidelnost v jeho užívání).“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍČEK v roce 1964, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu OHNÍČEK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla OHNÍČEK  zde >>>

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *