Další ABC – 15.ročník – 1970-71

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1970-71 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Ř. Veliký dík! Snad se brzy podaří některému ze čtenářů tohoto webu digitalizovat všech 20 zbývajících čísel 15. ročníku ABC : -).

Z tiráže: ABC MLADÝCH TECHNIKŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ – zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. Vydává Česká rada Pionýra v Mladé frontě – Šéfredaktor V. Toman • Zást. šéfredaktora prom. biolog. K. Dunda • Přírodní vědy – prom. biol. H. Kholová, CSc • Technika – M. Kazimourová, M. Pilný • Zájmová činnost – L. Kolářová, prom. hist. J. Tůma, ext. • Výtvarný redaktor – J. Drahokoupil • Technický redaktor – J. Sovová, ext • Sekretariát – M. Kunová, A. Rundová. Nevyžádané rukopisy a obrázky se nevracejí. Za původnost příspěvku ručí autor. Rozšiřuje PNS, předplatné a objednávky přijímá každá pošta a doručovatel; do zahraničí zasílá PNS, ústř. exp. tisku, odd. vývozu tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Cena výtisku Kčs 2,-; roční předplatné Kčs 48. Tiskne Svoboda, graf. závody. n. p., závod 1. Praha 5, S. M. Kirova 43.“

Na pokračování vycházel v 15. ročníku ABC vystřihovací román TRAMPOTY S KAPITÁNEM, který psal tehdejší šéfredaktor Vlastislav Toman (* 1929). O deset let později vyšel tento prázdninový román v Jihočeském nakladatelství. TRAMPOTY S KAPITÁNEM jsou knižním zpracování kresleného seriálu vycházejícího v ABC – dobrodružné příhody pionýrské družiny chlapců na lipenské přehradě.

PIFÍK byl komiksem, který vycházel v ABC dlouhá léta. Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 96 píše:

„Už v prvním ročníku se v ábíčku objevila jeho hlavní komiksová postavička – pes Pif, a později i malý Pifík. Oba patřili k francouzskému časopisu Vaillant (Chrabrý, Udatný) a domovem byli v Paříži. Vydavatelství Éditions Vaillant totiž přistoupilo na dohodu o proplácení úhrady za publikování v ABC v korunách. Což bylo vynikající. Ta vstřícnost byla dána jistě i tím, že vydavatelství mělo „dobré vztahy“ k francouzské komunistické straně, a proto i k Československu. To jsem poznal už na mezinárodních konferencích redaktorů dětských a pokrokových časopisů, jichž jsem se zúčastnil v Praze a pak ještě v Moskvě.“

O prvním čísle 15. ročníku ABC tehdejší šéfredaktor Vlastislav Toman ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 99 píše:

V prvním čísle jubilejního 15. ročníku ABC (září 1970) jsme uveřejnili několik gratulací. Popřáli nám mimo jiné Antonín Himl, předseda Českého přípravného výboru Socialistického svazu mládeže (SSM), Ota Čmolík, tajemník Federální rady dětských a mládežnických organizací ČSSR a předseda Ústředí dětských organizací, ale také televizní Vlaštovka, Ing. Rudolf Vlček z Ministerstva pošt a telekomunikací (za PNS), Jiří Ondříček, vedoucí závodu 1, n. p. Svoboda (tam se stále tisklo ABC). Ale já chci vybrat jedno z přáních, a to podnikového ředitele Mladé fronty Karla Červinky: Bylo vždy dobrým zvykem kolektivu redakce, že se nespokojovala s dosaženými výsledky. Proto přeji při dnešní příležitosti, aby redakce přicházela s novými a novými nápady … (konec citace). Už jsem připomněl slova Karla Červinky, když ještě byl náměstkem podnikového ředitele MF: Vyhoďte Vlastíka (Tomana) dveřmi, vrátí se oknem, a když ho zase vyhodíte, zvládne to třeba komínem. V gratulaci to teď po právu rozšířil na celou redakci ábíčka. Nebýt dobrých a nadšených kolegů a spolupracovníků, nebyly by ani mé nápady či snahy, plány a představy k ničemu. Jen do těch dveří jsem obvykle první musel vstupovat já, protože jsem byl šéfredaktor.

Patnáctý ročník ABC byl příležitostí pro bilancování i skrze čtenáře – sondou ČTENÁŘI PO PATNÁCTI LETECH:

K časopisu ABC patřily neodmyslitelně vystřihovací papírové modely. To, že se z této dílčí nabídky stal časem fenomén, potvrzují pozdější aktivity typu  „papirovaarcheologie.cz“, VELKÁ KNIHA VYSTŘIHOVÁNEK, …

PIFÍK byl nejen komiksová postavička se svým minipříběhem v každém čísle, ale redakce jej využívala jako maskota ABC (v začátcích časopisu obdobnou roli plnila redakční figurka Píďa). PIFÍK se objevoval v záhlaví rubriky RADÍ, různých přílohách (zažehlovací obtisky – v 17. ročníku), vystřihovacích modelech (vánoční kolotoč na horký vzduch, papírové házedlo), opěrky ke knihovně, …

O komiksu DOBRODRUŽSTVÍ THUVIE Z PTARHU, který v 15.ročníku ABC vycházel, píší Josef Ládek a Robert Pavelka v knize ENCYKLOPEDIE KOMIKSU V ČESKOSLOVENSKU 1945-1989 na stranách 84-85:

„Příznivý ohlas čtenářů ABC na Carterovy příhody vedl Vlastislava Tomana k napsání scénáře pro další celoročníkový komiks, v němž jsou v popředí postavy Carterova syna Carthorise a princezny Thuvie, dcery vládce Ptarhu. Předlohou nového seriálu byla již zmíněná Burroughsova kniha Thuvia, děvče z Marsu.
Děj je oproti Carterovým příhodám přímější a méně spletitý, což je vzhledem ke scénáři postaveném na jedné knize pochopitelné. Carthoris je nařčen z únosu princezny Thuvie a při snaze se obhájit shodou okolností unesenou ženu nalézá. Dozvídá se, že za činem jsou osobní cíle představitelů Dusaru, krále Nutuse a jeho syna Astoka. Při útěku před únosci nalézá dvojice tajemné a vymírající město Lothar, jehož obyvatelé umí myšlenkami vytvořit přesvědčivou iluzi lidí podle svých přání. Carthoris a Thuvia se pokoušejí uniknout z moci obyvatel města a netuší, že Nutus zatím využil Thuviiina zmizení a poštval proti sobě Hélium a Ptarh. V dramatickém vyvrcholení se Carthorisovi a Thuvii podaří nejen překonat telepatickou sílu obyvatel Lotharu, ale za výrazné pomoci Johna Cartera zažehnat rodící se válečný konflikt a odhalit pravé viníky únosu.
I přes soustředění děje na Carthorise a Thuvii se tu opět setkáváme se známými postavami z předchozího seriálu Dobrodružství Johna Cartera, ať je sám John Carter se svou ženou Dejah Thoris, jeddak zelených Tharků Tars Tarkas a černý princ prvorozených Marťanů Xodar. Samotné prostředí Dobrodružství Thuvie z Ptarhu je méně výpravné a omezuje se prakticky jen na putování prchající dvojice. Větší prostor dostávají proradný Jav z Lotharu a zhmotnělý lučištník Kar Kormak, díky jehož schopnostem se Carthoris s Thuvií ubrání útoku nepřátelských zelených hord. Proti jejich výskytu je přítomnost záporných postav Nutuse a Astoka vlastně epizodní.
Seriál byl celobarevný, tentokrát byl jeho autorem Milan Ressel, pro nějž to byl na stránkách ABC komiksový debut. V úvodu a závěru stránek byly opět krátké doplňující texty. Raritou je, že 7. pokračování s názvem Uprostřed bojů vyšlo pouze dvoubarevné- důvodem byla snaha dohnat značný skluz ve vydávání časopisu, proto se zvolila jen dvoubarevná verze. Závěrečná dvě pokračování vyšla najednou v posledním čísle ročníku. V původním „ábíčkovém“ vydání se objevila chyba v 16. a 17. pokračování – obě nesou název V Astokově moci. Seriál se dočkal reprízy až ve VKK I, kde byl sice výše uvedený přehmat opraven, ale poněkud méně šťastným způsobem: 17. díl dostal název Hrozí válka, což je téměř shodné s názvem epizody 15 – Hrozba války. Stejně jako u Dobrodružství Johna Cartera ani zde nebyly při reprintu zařazeny doprovodné texty.
Realizací tohoto seriálu skončila spolupráce s agenturou zastupující autorská práva na díla Edgara Rice Burroughse. Další zamýšlené projekty nebyly kvůli vysokým finančním nárokům realizovány. Netýkalo se to jenom eventuálního zpracování zbylých knih o Johnu Carterovi, Toman uvažoval i o dalších postavách. Můžeme však říci, že to čtenářům později bohatě vynahradil.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ABC z let 1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ABC – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ABC zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *