Další 2 čísla časopisu ČERNOUŠEK – 12.ročník – 1924-25

Dnes archivované čísla časopisu ČERNOUŠEK z roku 1924-25 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Reko. Veliký dík!

V tiráži časopisu se píše: ČERNOUŠEK, obrázkový katolický měsíčník pro dítky, k šíření lásky k našim ubohým černým bratřím a sestrám. Vydává Klaverská Družina. Vychází v řeči české, polské, slovinské, německé, vlašské, anglické, španělské, francouzské a maďarské. Předplatné českého vydání na celý rok (s pošt. zásilkou) 2.50 Kč. – S přílohou „Černoušek – dětský kalendář“ Kč. 3.75. Objednávky přijímá : Klaverská Družina v Brně. Časopis vycházel v rozsahu 12 stran a byl číslován průběžně (přičemž se do tohoto číslování nepočítaly 4 stránky obálky). Česká mutace ČERNOUŠKA vycházela tiskem misijní tiskárny u P. M. ustavičné péče a nákladem Klaverské Družiny. Odpovědným redaktorem byl  František Hubáček.

V článečku ze 16.10.2016 jsem citoval z Bakalářské práce Dany Žižkovské „Katolické časopisy pro děti a mládež vydávané v Brně v letech 1918-1948 a jejich využití v katechezi“ vypracované v roce 2013  – zájemcům o souvislousti týkající se časopisu ČERNOUŠEK si dovoluji tento článeček doporučit.

Časopis ČERNOUŠEK byl vydáván „Družinou sv.Petra Klavera pro africké misie“ s cílem osvěty, propagace i získávání zdrojů pro tuto činnost. Systém zaměřený na děti a mládež byl relativně dobře propracovaný:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ČERNOUŠEK z roku 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ČERNOUŠEK – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *