Chybějící čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – 3.ročník – 1947

Ročník 3. vycházel jako čtrnáctideník od ledna do června 1947. Následující čtvrtý ročník vycházel v období školního roku od září 1947do června 1948. První 5 čísel bylo zveřejněno již na stránkách webu –  http://www.detske-casopisy.cz/materidouska-3-rocnik-1947-48/.

Dnes doplňuji chybějící čísla 3,4,5,7,8,10,11, zároveň opravuji číslo 2, kde chybí stránky 23,24,25,26 a číslo 12, kde chybí poslední stránka s Ferdou mravencem. Ročník je kompletní.

Štefan Švec v knize „Česky psané časopisy pro děti“: „Mateřídouška byla a je určena pro nejmladší děti, schopné číst, tedy pro děti v prvních třech ročnících základních škol. Časopis byl nazván podle básně Jaroslava Seiferta (původní titul časopisu měl znít Psaníčko). Mnohé zdroje uvádějí, že báseň Mateřídouška první číslo otevírala, ve skutečnosti však vyšla až na straně dvě, první básní na titulní straně byla lidová Koleda. Podobu prvních ročníků časopisu určoval program estetické výchovy dětí, zaměřovaly se na kvalitní dětskou četbu i obrazový doprovod (od počátku u některých ilustrací plnobarevný). Svůj obsah odvozovala od běhu ročních dob a archetypálních skutečností s dětstvím spojených (jako jsou rodiče, prarodiče, dětské hry a říkadla, příroda, hračky atd.). To svým způsobem platilo i dále, jakkoliv na počátku 50. let do časopisu výrazně zasahovala dobová propaganda. Mateřídouška tehdy tiskla oslavné články (výjimečně i celá tematická čísla) o sovětských vůdcích, domácích komunistických politicích, o chudých dětech na Západě, apoteózy pionýrské organizace. Otiskované dětské dopisy byly plné lásky k SSSR a jejím představitelům. Časopis se programově odkazoval na předválečného komunistického Kohoutka.“

Dále Štefan Švec píše: Obsah časopisu byl od počátku programově optimistický, světlý, radostný. Velkou pozornost redakce vždy věnovala poezii, rozvoji dětského jazyka. Časopis neopomíjel ani populárně pojaté naučné texty a ilustrace. Jednotlivá čísla se často inspirovala ročními obdobími, čísla jednoho ročníku tak nezastarala a při uchování se dala použít i v dalších letech. Jeho základem byla pohádková a další próza určená mladším školákům a samozřejmě poezie. Šlo většinou o tvorbu původní, jen zřídka překladovou, a i to především z literatur socialistických zemi. Objevovaly se tu však i uměleckonaučné články. Redakce časopisu v celých jeho dějinách vymýšlela inovativní a pestré rubriky jako „Rady moudré sovy“, „Povídej pohádku podle obrázků“, „Pohádky z celého světa“ atd. Objevovaly se tu tipy na nové knihy a také dvojstránka věnovaná jiskrám (na konci 60. let proměněná na inspirativní, rukodělný „Hančin zápisník“, vedený Dagmar Lhotovou). Mateřídouška po celou dobu své existence představovala jeden z vrcholů domácí časopisecké tvorby.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MATEŘÍDOUŠKA z roku 1947, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MATEŘÍDOUŠKA zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *