Category Archives: 1992

Kompletná srbská – ZORNIČKA 49./03.ročník (1992-93)

Dnes publikovanú a pre náš web upravenú kolekciu zaslal Nell1967. Ďakujeme kráse!

Ako sa už spomína v iných článkoch, tento časopis vychádzal pod menami NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947), NAŠI PIONIERI (1947−1970), PIONIERI (1970−1990)a od roku 1990 vychádza pod titulom ZORNIČKA.

Úryvok z tiráže: „Vydáva OBZOR-TVORBA, Pracovná organizácia vydavateľskej činnosti / Hlavný a zodpovedný redaktor Miroslav Demák / Číslo pripravili Michal Ďuga a Anna Papugová / Výtvarný a grafický redaktor Michal Királ‘/ Jazyková redaktorka a korektorka Anna Papugová / Za vydavatel’a Miroslav Demák /

Adresa redakcie: Nový Sad, Karadžičova 2 / Telefón (021) 621 -254 / Vychádza mesačne okrem júla a augusta / Náklad 4100 výtlačkov / Cena Zorničky 8000 din., cena Mravca 5000 din., alebo 10000 din. spolu/ Tlačí Dnevnik v Novom Sade…“

ZORNIČKA tohto ročníka mala 16 strán vrátane obalu. Iba ten bol farebný, zvyšok bol čiernobiely. Vychádzala mesačne v 10 číslach, okrem prázdnin. V tomto ročníku ich vďaka dvojčíslam vyšlo 7. Náklad tvoril 4100 výtlačkov. Napriek dvojčíslu, počet strán vo výtlačku nestúpol. Zrejme to bolo nedostatkom financií v tom období.

Vo vnútri bola vložená príloha pre najmenších MRAVEC. Mala tiež 13 čiernobielych strán, farebný obal a farebnú prostrednú dvojstránku.

Farebná dvojstrana MRAVCA.

Medzi pravidelné rubriky, ktoré sa v časopise objavovali, patrili krátke fejtóny Ladislava Čániho, písané atramentom. Ďalej SOBOTNÉ VEČERY so známymi slovenskými rozprávkami.

NEZÁBUDKY – výber najkrajších básní a poviedok zo slovenskej tvorby.

ZORNIČKINA ČÍTANKA – to čo sa do učebníc nevošlo. Doplnkové materiály k výuke.

TROCHU RUKAMI, TROCHU HLAVOU – hlavolamy a matematické úlohy.  HVIEZDY, PLANÉTY A  – TY témy z oblasti astronómie.

AKO SA DO ŠKOLY VOLÁ – všetko zo života škôl a o školách, doplnené znotovanou pesničkou.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z roku 1992-93, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: www.zornicka.com)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA zde >>>