Category Archives: 1978

OHNÍK – 30.ročník – 1977-78

Dnešní číslo 30.ročníku slovenského časopisu OHNÍK pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Miro K. – moc děkujeme!

V tiráži časopisu je uvedeno:OHNÍK, časopis pre deti od 9 rokov. Vydáva SÚV SZM v0 vydavatel’stve Smena. Redakcia: PSČ: 301 00 Bratislava, Karpatská 2, telefón 4115-98. Administrácia: Pražská 11, 897 14 Bratislava. Vychádza dvakrát mesačne okrem prázdnin. Šéfredaktor Pavol Štefánik. Redaktorky: Ol’ga Bednárová, Eva Weissová. Redaktorka-grafička Tatiana Kramárová. Tlačia Polygrafické závody, n.p., Bratislava-Krasňany. Rozširuje PNS, predplatné prijíma každá pošta a doručovaleľ. Objednávkv do zahraničia vybavuje PNS, Ustredná expedicia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 48/VII, 88419 Bratislava. Nevyžiadané rukopisy radakcia nevracia.”

Ani dětské časopisy na Slovensku nebyly v době československého socialismu a “normalizace” ušetřeny ideologických vsuvek. A protože téměř všechny časopisy pro děti a mládež vydával Ústřední výbor socialistického svazu mládeže, byly články o pionýrech povinností.

Na poslední stránce byl otiskován komiks JURO A JAKUB (vycházel od 1. čísla 30.ročníku (1977–78)  do  20. čísla 32.ročníku (1979–80)).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍK v letech 1977-78, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis OHNÍK ve svém počítači či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>