Category Archives: 1977

SLNIEČKO – 9.(31.)ročník – 1976-77

Dnes archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO z let 1976-77 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Majka B. Veliký dík za kompletní 9. (respektive 31.) ročník!

V tiráži časopisu se uvádí:SLNIEČKO MESAČNÍK PRE DETI vydávajů Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež. Adresa rekakcie: Bratislava, Klincová ul. 35/a, tel. 681-58. Šéfredaktor Ján Turan, výtvarno-technický redaktor Ondrej Máriássy. Tlačia Polygrafické závody, n . p., Krasňany. Rozširuje PNS. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta i doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS – Ústredná expedicia tlače, 884 19 Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VII. Vychádza každý mesiac okrem júla a augusta. Cena výtlačku 3 Kčs, ročné predplatné 30 Kčs. Neobjednané rukopisy redakcia nevracia.“

SLNIEČKO (september 1927 – jún 1950, február 1969 – dodnes) je ilustrovaný detský časopis, ktorý vychádza 10 krát ročne okrem júla a augusta. Podľa súčasného vydavateľa, Literárneho informačného centra je SLNIEČKO „najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti“. Vo svojich začiatkoch nadväzoval priamo na časopis VČIELKA.

JOŽKO MRKVIČKA SPÁČ je knížka Márie Ďuríčkové (*1919  +2004), která vyšla v roce 1972. Mimo jiné se v ní píše:

„Milí čitatelia, túto knižku napísal naozaj Jožko Mrkvička spáč. Keď nám ju poslal do redakcie,všetci sme sa na nej zabávali. Ale potom nastali rozpaky: čo s tým? Niektorí vraveli: Vydať nech sa aj deti zabavia. Ale druhí boli proti: Ani myslieť, veď by si žiaci ešte väčšmi pokazili písmo aj pravopis! (Tí, čo boli proti, majú všetci školopovinné deti, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov…) Nakoniec sme sa dohodli takto: niektoré Jožkove články prepíšeme do správneho pravopisu, v niektorých označíme chyby červeným, a niektoré necháme tak, aby ste sa aj Vy čitatelia mohli pocvičiť v hľadaní chýb. Okrem toho sme do knižky zaradili aj niekoľko listov, ktoré prišli Jožkovi domov alebo nám do redakcie.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLNIEČKO, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO zde >>>