Category Archives: 1971

24.ročník časopisu ZORNIČKA

Dnešným príspevkom s dvomi výtlačkami otváram 24.ročník časopisu ZORNIČKA. Vychádzal v rokoch 1971 – 1972. Celkovo vyšlo 20 čísiel po 16 stránok. Cena jedného výtlačku bola 1 .- Kčs.

V tiráži sa dozvieme: ZORNIČKA, literárny a obrázkový časopis najmladších čitateľov, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Redakcia a administrácia: Bratislava, Pražská 9, telefón 441-19 alebo 485-44 až 45. Šéfredaktorka: Jarmila Štítnická, výtvarný redaktor : akademický maliar Zoltán Salamon, redaktorky: Elena Bagiová a Eva Majerová, tajomníčka redakcie: Mária Nevrlá. Tlač: Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta i doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.“

Číslo 13. ilustroval Jozef Kremláček

Číslo 15.Ivan Popovič

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z roku 1971-72, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA zde >>>