Category Archives: 1963

KŘÍDLA VLASTI – 11.ročník – 1963

Dnes archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1963 pro www.detske-casopisy.cz  naskenoval Standa L. Veliký dík!

V tiráži 1. čísla lze číst:KŘÍDLA VLASTI  ČTRNÁCTIDENÍK PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU vyznamenaný odznakem „Za obětavou práci“ I. stupně. Číslo 1 (281), Ročník XI. Redakce: Lublaňská 57, Praha 2 — REDAKČNÍ KOLEKTIV Vedouci redaktor: Josef Frýba (25 84 90, 22 34 98) Sekretář redakce: Jan F. Šára (25 84 90, 22 34 98) Grafická úprava: dr. Karel Helmich (25 84 90) Organizační a vnitropolitická rubrika: Ema Márová (22 34 98) Motorové létání a vojenské letectvo: Jan F. Šára Parašutismus, kosmonautika, zahraniční zpravodajství: Jaroslav Lažanský (22 34 98) Bezmotorové létání: Josef Frýba Letecká technika, doprava a průmysl; lístkovnice: Václav Němeček (externě) Fotoreportáž. Karel Masojídek (22 34 98) Dotazy čtenářů: dr. Karel Helmich Administrativa redakce: Miroslava Lochmanová (22 34 98) Technické kresby: inž. Jan Kadlec (externě). REDAKČNÍ RADA: „zasloužilý mistr sportu Jiří Bláha, dr. Edvard Čejka, dr. Jindřich Hanzal, Jaroslav Kopáček. Rudolf Kovář, Jiří Matějček, Václav Němeček, Antonín Novák, kapitán Zdeněk Novotný, Helena Rumlerová,  Jindřich Sinecký, inž. Jaromír F. Strejček, Jiří Ticha, Karel Tikovský, Karel Zelený. KŘÍDLA VLASTI. — Vychází čtrnáctidenně. – Vydává Svaz pro spolupráci s armádou ve Vydavatelství časopisů MNO, Vladislavova 26. Praha 1, telefon 23 43 55—7. – Cena výtisku 2,— Kčs. — Předplatné na půl roku 26,—- Kčs. – Rozšiřuje Poštovní novinová služba. –  Objednávky přijímá každý poštovní úřad a doručovatel. — Za původnost příspěvku ručí autor. – Nevyžádané rukopisy se nevracejí.  – Přetisk dovolen pouze s uvedením pramene. –  Tiskne Polygrafia 1 n. p.   A-05*11594″

Lze-li věřit wikipedii, tak časopis s názvem KŘÍDLA VLASTI byl založenv červnu 1921 !  Na seriózním webu Moravské zemské knihovny je dnes publikovaný titul anoncován jako KŘÍDLA VLASTI : obrázkový čtrnáctideník Dobrovolného svazu lidového letectví, s tím, že vycházel v letech 1952-1964. Předchozí název časopisu byl LETECTVÍ a nový název LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu KŘÍDLA VLASTI z roku 1963, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu KŘÍDLA VLASTI  – kliknutím na náhled strany:

                                                 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla KŘÍDLA VLASTI zde >>>