Category Archives: 1963

TECHNICKÝ MAGAZÍN – 06.ročník – 1963

Dnes archivované číslo časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN z roku 1963 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Zdenek. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: „MAGAZÍN VYDÁVÁ ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO ŠÍŘENÍ POLITICKÝCH A VĚDECKÝCH ZNALOSTÍ V SNTL PRAHA. VI. ROČNÍK. Státní nakladatelství technické literatury, n. p., 1963. Řídí redakční rada: Inž. Petr Beckmann, dr. Sc., dr. inž. Jiří Beneš, inž. J. Hausman, inž. Imrich Hudec, CSc., Frant. Chvojka, Oldřich Jendrůlek (vedoucí redaktor). dr. inž. L. Jeníček, doc. inž. Václav Jeřábek, inž. B. Jungmann, prof. dr. inž. Ferd. Kuba, dr. Josef Kuba, CSc., laureát st.ceny KG (předseda), inž. Milan Ledvina, dr. Zdeněk Rádl, inž. Jindřich Sucharda, inž. Jar. Šlecha, nositel Řádu práce, inž. M. Šuška, inž. Jan Tůma, MUDr. B. Vavrejn, prof. dr. inž. L. Votruba.  Redaktoři: Jiří Blahovec, Miloslava Smolíková, inž. Juraj Zajíček. Grafická úprava Jan Kubíček a Lumír Ševčík.“

Přiznám se, že jsem existenci „Téčka“ zaznamenal až v srpnu 1989, kdy tehdy neznámý pětačtyřicetiletý ekonom Miloš Zeman psal ve svém na tehdejší dobu odvážném článku PROGNOSTIKA A PŘESTAVBA cosi o tom, že vedení země není schopno vidět do budoucnosti, a pokud se nic nezmění, vede naše cesta ke katastrofě. Budoucí prezident Zeman tehdy proslavil nejen sebe, ale i časopis TECHNICKÝ MAGAZÍN, v němž článek vyšel (na rozdíl od časopisu VESMÍR, který článek odmítl).

TECHNICKÝ MAGAZÍN vycházel v nákladu několika desítek tisíc kusů, jeho rozsah se blížil malé brožuře a byl tištěn barevně na kvalitním papíře.

Redaktor ČRo Jan Fingerland v roce 2014 připravil v rámci pořadu „Názory a argumenty“ díl s názvem „Miloš Zeman na ostrově deviace aneb ohlédnutí za Téčkem“, ze kterého si dovolujicitovat:

„Název TECHNICKÝ MAGAZÍN vyvolává představu časopisu určeného sektě zvláštních jedinců, které vzrušuje pohled na vyrobenou turbínu a nebo tak nanejvýš tištěný spoj. Možná, že tak magazín vypadal v době svého vzniku. V 80. letech už byl něčím jiným, mnohem větším. Turbíny se v něm skoro neobjevovaly a tranzistory nahradily mikročipy. Ani o ty však nešlo v první řadě.

Technický magazín, navzdory svému nenápadnému jménu suploval časopisy, které u nás neexistovaly. V Téčku vycházely články o astronomii, archeologii, architektuře, urbanismu, designu, grafologii, etologii, ale také o společenských fenoménech, jako bylo nenápadné, ale programové vytlačování tělesně postižených lidí z veřejného života v Československu. Téčko se nezaleklo ani článku o „antropickém principu“, tedy o teorii, která do přírodních věd vrátila Boha jako důležitého hráče.

…. Je vlastně charakteristické, že Téčko v 90. letech zaniklo, protože ve svobodných podmínkách už nemohlo sehrát svou dosavadní roli. Nepotřebovali ho nároční čtenáři a ovšem ani nároční autoři – ti už měli mnoho jiných příležitostí, kde publikovat.  …“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN z roku 1963, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu TECHNICKÝ MAGAZÍN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla TECHNICKÝ MAGAZÍN zde >>>