Category Archives: 1938

Exkluzívne – slovenská SKAUTKA 02.ročník (1937-38)

S časopisom SKAUTKA sme sa na našom portály už stretli. Išlo však o samostatný český časopis, venovaný dievčatám inklinujúcim ku skautskému životu.

Dnes publikovaných 7 čísel kompletného II.ročníka, je slovenského pôvodu. Ide o vzácnu prílohu slovenského SKAUTA, o ktorom sme písali v príspevku z 26.10.2020.

Ako je zrejmé z obalu SKAUTKA mala podtitul “časopis pre skautky Zlatého kríža”. Redigoval ho redakčný krúžok s. Mahulieny Krčméryovej a vydávalo ho Ústredie slovenských katolíckych skautov pre Slovensko.

Začala vychádzať v roku 1936 a zanikla svojim druhým ročníkom v roku 1938 aj s jej materským časopisom SKAUT.

Prvý ročník (1936-37) obsahoval 5 čísel so 40-timi stranami. Druhý sa rozšíril na 7 čísel s 80-timi stranami. Vedúci redaktor Ján Dafčík, zodpovedný redaktor Alojz Macek a od čísla 2/2.ročníka Jozef Hlavatý.

Keďže informácií o tejto prílohe a skautkách z tohto obdobia nebolo veľa, čerpám zo 7. čísla SKAUTKA, ktoré bolo vydané k 10.výročiu založenia dievčenského oddielu slovenských katolíckych skautiek.

Významné a doteraz nepublikované osobnosti slovenských skautiek:

Anka Trnovská – podstarostkyňa, prvá veliteľka slov. kat. skautiek

Náčelníčka – Maria Pecho-Pečnerová

Mahuliena Krčméčry – podpredsedkyňa

Podpredsedkyňa – Anna Čunderlíková

Krajská správkyňa – Emília Machová s podnáčelníkom A. M. Machom

Periodikum nemalo žiadne pravidelné rubriky, väčšinou to boli články z akcií a zo života skautiek odprevádzané čiernobielymi fotografiami,…

…alebo jednoduchými ilustráciami.

SKAUTKA skončila v období, kedy sa začala formovať HSĽS (Hlinkova slovenská ľudová strana), ktorá žiadala samosprávne postavenie Slovenska. Jej vplyv na spoločnosť, ako aj na mládež je viditeľná v rozlúčkovom pozdrave, v závere posledného čísla SKAUTKY:

„Milé sestry čitateľky a prispievateľky, lúčime sa s vami na 2 mesiace. Želáme vám radostné letné dni na Lesnej škole a na táboroch. Pamätajte, že vaše dojmy, skúsenosti i veselosti musia byť zachytené na stĺpcoch Skautky! Sestersky vás pozdravujeme; Na stráž!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUTKA z roku 1937-38, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTKA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUTKA zde >>>