Category Archives: 1936

ZORNICE – 6. ročník – 1936

Dnes archivovaná příloha ZORNICE časopisu HLAS VOLYNĚ z roku 1936 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Spolu s časopisy poslal i níže uvedené informace. Děkujeme!

V graficky jednotném záhlaví přílohy je uvedeno: ZORNICE Měsíční příloha „HLASU VOLYNĚ“ pro mládež. Řídí Josef Foitík (Wilhelmówka, poczta Bludów.)“

Rozsah přílohy byl 4 strany, vycházela černobíle a mimo graficky vyvedeného záhlaví s názvem přílohy, neobsahovala žádné obrázky či fotografie.

O příloze ZORNICE píše ve své Diplomové práci „ČESKÉ ČASOPISY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDÁVANÉ V ZAHRANIČÍ“ z roku 2011 Petra Prchlíková. Dovoluji si citovat:

„ZORNICE V HLASU VOLYNĚ. Krajanský týdeník Hlas Volyně vycházel v letech 1926–37. Téměř po celou dobu věnoval pozornost i mládeži – dorostu, jejím zájmům a později i spolkové činnosti. V čísle 13/1927 vychází poprvé rubrika Hlídka dorostu. Do konce roku a v ročníku 1928 vychází nepravidelně, někdy v každém čísle, někdy s měsíčním odstupem (v roce 1927 celkem 22krát, v roce 1928 celkem 27krát). Občas byla zařazena do Přílohy „Hlasu Volyně“, která obsahovala také rubriky Sokolská hlídka a Sportovní hlídka. K Hlídce dorostu byla dvakrát (č. 40 a 41/1927) přičleněna Dětská besídka, která ale již později nevyšla. Od ročníku 1929 vychází po pět let Hlídka dorostu jako dvoustránková příloha jednou za čtrnáct dní, i během prázdnin, ne však zcela pravidelně (v jednotlivých ročnících 1929–32 vyšla 20krát, 22krát, 21krát, 11krát, ročník 1933 není dostupný). Je samostatně číslovaná, a to dle kalendářního roku, od ročníku 1931 se uvádí i ročník.
V roce 1934 se z Hlídky dorostu stává samostatná čtyřstránková příloha Zornice, vychází s dvoutýdenní frekvencí, je číslována samostatně a ročníky jsou uváděny dvojmo – od prvního ročníku Zornice, v závorce pak od začátku vycházení Hlídky dorostu jako přílohy, tedy např. I. (VI.). Pravidelně vycházela v letech 1934–36, v roce 1937 vyšla už jen čtyři čísla (1, 2, 3-4 a 5-6).
Hlas Volyně vydávali a tiskli Marie a J. Rážovi, Josef Zeman, Antonín Perný a spol. v Kvasilově. Redakci Hlídky dorostu zřejmě zajišťoval především Josef Mojdl (redaktor se neuváděl), nicméně v několika článcích se mluví o tom, že by měl být vybrán člověk, který by přílohu řídil. Redaktor Zornice byl již uveden, byl jím Josef Foitík.
Hlídka dorostu coby pouhá rubrika měla obvykle rozsah jen jednoho či dvou článků, jen výjimečně byla delší. Jako příloha pak čítala dvě strany většího formátu (34 x 24 cm117).
Zornice se rozrostla na strany 4. Obě přílohy byly černobílé, obrázky najdeme jen ojediněle. Od čísla 14/1929 má Hlas dorostu zdobenou hlavičku, navrženou J. Foitíkem, Zornice má malovanou hlavičku od počátku. Náklad koncem 1927 činil asi tisíc výtisků.

4.1.1. AUTOŘI
Zřejmě nejvýznamnějším autorem Hlídky dorostu a Zornice byl Josef Foitík, jako dopisovatel přispíval hojně články už od začátku vycházení mládežnické rubriky, po založení Zornice se stal jejím redaktorem. Později se ujal vydávání novin Krajanské listy a dětského časopisu České kvítko.
Z krajanů se na obsahu Hlídky dorostu a Zornice dále podíleli básník Jiří Rébl, Antonín Flengr, novinář Josef Mojdl, učitel a povídkář Karel Půlpytel, který psal pod pseudonymem Plamínek, do Zornice pak často přispívali ještě Vl. Brouček (básně a povídky na pokračování), V. Mazánek (básně), M. J. Venkovský (články), zejména básně zasílali mladší i starší čtenáři, např. Vašík Tlustý či Věra Bohatá.
V menší míře najdeme starší i soudobé české autory, kupříkladu J. M. Orebského, Josefa Prchala, Miloše Veselého či J. V. Sládka.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ZORNICE v  roce  1936, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ZORNICE – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ZORNICE  zde >>>